ความมั่งคั่งร่ำรวยและความสุข

ความมั่งคั่งร่ำรวยและความสุข

ใครที่คิดว่ารวยแล้วจะมีความสุข หรือฝากความสุขไว้ที่ปลายทางว่าจะร่ำรวยนั้น ถือว่าเป็นความคิดที่ดีแต่เดี๋ยวก่อนครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอข้อมูลงานวิจัยที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างความมั่งคั่งทางวัตถุกับความสุขนั้นแทบไม่มีความสัมพันธ์กันเลย ผมขอยกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ำรวยกับความสุขดังต่อไปนี้

1. เดวิด ไมเยอร์สนักจิตวิทยาพบว่า ความมั่งคั่งร่ำรวยทางวัตถุเงินทองไม่มีความสัมพันธ์กับความสุข   ถ้าไม่เชื่อก็ลองสังเกตประเทศที่ยากจนแล้วร่ำรวยขึ้นมา เราจะพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นตามฐานะของคนในประเทศเลย

2. ความเชื่อที่ว่าการมีรายได้สูงทำให้อารมณ์ดี มีความสุข นั้น เป็นความเข้าใจผิด คนที่มีรายได้สูงกว่า คนทั่วไปแทบไม่มีความสุข เมื่อเทียบกับคนอื่นเลย รายได้ส่งผลต่อความพึงพอใจระยะสั้นๆเท่านั้น

3. สาเหตุที่คนส่วนใหญ่สนใจรายได้มากกว่าความสุขเพราะว่าพวกเขาจดจ่ออยู่กับความสำเร็จแบบเดิมๆเวลาประเมินชีวิตของตนเองหรือของคนอื่นก็ใช้วิธีประเมินโดยใช้รายได้ ไม่ได้ใช้ความสุขในการประเมิน

4. ผู้คนที่พยายามอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพื่ออดทนรอคอยความสุข สร้างฐานะ แต่เมื่อสุดท้ายแล้วกลับพบว่า มันไม่ได้มอบความสุขให้เลย ทำให้พวกเขาหมดอาลัยตายอยาก และเชื่อว่าไม่มีอะไรทำให้พวกเขามีความสุขได้ พวกเขาจึงเลือกหลีกหนีจากความทุกข์ในปัจจุบัน

5. เมื่อก่อนมนุษย์สะสมสิ่งของหรืออาหารเพื่อการมีชีวิตรอด การเก็บสะสมจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในนิสัยที่ติดตัวเรามา แต่ทุกวันนี้การสะสมความมั่งคั่งไม่ใช่เครื่องมือไปสู่การมีชีวิตรอดอีกแล้ว เราไม่ได้สะสมเพื่อการมีชีวิตอยู่ แต่เรากลับมีชีวิตอยู่เพื่อสะสมแทน

6. หากเราต้องตัดสินใจเรามักให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าอารมณ์ความรู้สึก เพราะอะไรที่เราวัดได้จะช่วยให้เราประเมินได้ง่ายนั่นเอง แต่คนที่มีความสุขจะใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจ

7. เราจะให้ความสำคัญกับคุณค่ากับสิ่งที่วัดได้(ความมั่งคั่งร่ำรวย) มากกว่าสิ่งที่เราไม่สามารถวัดได้(อารมณ์ ความรู้สึก และความหมาย)

8. สังคมบอกเราว่าสิ่งเดียวที่สำคัญก็คือ วัตถุ สิ่งเดียวที่มีค่า  คือ สิ่งที่สามารถนับได้เท่านั้น เพราะเราสามารถประเมินมูลค่าบ้านเป็นตัวเงินได้ ประเมินมูลค่ารถเป็นตัวเงินได้ หรือประเมินทรัพย์สินอื่นๆเป็นตัวเงินได้ แต่เราไม่สามารถประเมินความสุขเป็นมูลค่าได้

คนจำนวนมากมองว่าความมั่งคั่งทางวัตถุเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตคนในสังคมจึงเริ่มไม่มีความสุขมากขึ้น   น่าแปลกที่ใครที่เริ่มต้นจากความสุขก่อนมักจะมั่งคั่งร่ำรวย แต่หากเริ่มต้นจากวัตถุสิ่งของมักจะเสียทุกอย่าง เรามาพัฒนาวิธีสร้างความสุขให้เพิ่มมูลค่ากันดีกว่าครับ เมื่อความสุขเพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน