ความมั่งคั่ง กับ ปาฏิหาริย์

      Comments Off on ความมั่งคั่ง กับ ปาฏิหาริย์

ความมั่งคั่ง กับ ปาฏิหาริย์

ความมั่งคั่ง กับ ปาฏิหาริย์

หลักคิดเรื่องความมั่งคั่งกับการสร้างปาฏิหาริย์นี้ ผมได้แนวคิดมาจากหนังสือชื่อว่า “อยู่อย่างปาฏิหาริย์” เรียนรู้ที่จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน (Real Magic by Wayne W. Dyer) ซึ่งเป็นหนังสือที่กล่าวถึงการสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นในชีวิต ผมจึงเลือกหัวข้อที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ำรวย และนำมาสรุปดังนี้

  1. ปาฏิหาริย์ในชีวิตจะเกิดขึ้น ถ้าเราดำเนินชีวิตตามจุดมุ่งหมายของชีวิตนั้นคือ การให้ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือคนอื่น
  2. ถ้าเราต้องใช้เวลาและกำลังกายไปกับการทำงานที่เราไม่ชอบ แต่กลับบอกตัวเองว่า เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะต้องหาเงินมาจับจ่ายใช้สอนเลี้ยงดูครอบครัวแสดงถึงเรากำลังฝืนทำงานที่ไม่ชอบให้กับส่วนที่เหลือของเรา นั้นเท่ากับว่า เราไม่จริงใจกับตนเอง ปาฏิหาริย์จะไม่เกิดสำหรับคนที่ไม่จริงใจกับตัวเอง
  3. เมื่อเราสามารถรู้ว่าจะรับใช้คนอื่นอย่างไร เราจะรู้จักกับปาฏิหาริย์ การให้และการแบ่งปันของเราจะทำให้เราได้สิ่งตอบแทนกลับคืนมามากมายอย่างไม่มีขีดจำกัด
  4. ความมั่งคั่งสามารถคิดได้ว่าเป็นสภาวะที่รู้สึกถึงความมีเหลือเฟือ เราไม่อาจมั่งคั่งได้ หากมัวแต่คิดจะกักตุน เพราะความจริงแล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดเลย สุดท้ายแล้วเราก็ทำได้แค่ให้ออกไป
  5. เมื่อคุณรู้ว่า ความมั่งคั่งอยู่ที่การให้ คุณก็จะเข้าใจได้ว่า คุณมีความมั่งคั่งอยู่แล้วในตัว
  6. หากคุณต้องการความมั่งคั่ง คุณต้องย้ายตัวเองจากความทุกข์ทนและการมุ่งแต่ผลลัพธ์ที่ออกมา ไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย
  7. จุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณคือ การให้ออกไปโดยไม่กังวลกับผลลัพธ์ คุณต้องให้ตัวเองทำงานที่ตนรักจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ แต่คนจำนวนมากไม่เข้าใจและเต็มไปด้วยความกลัว สภาวะเช่นนี้จึงไม่มีความสุข
  8. ความลับที่ผู้มั่งคั่งทั้งหลายต่างรู้กันดีคือ สิ่งที่เราให้ออกไปจะกลับคืนเข้ามาหาตัวเราอีก ยิ่งเราให้ออกไปมากเท่าไหร่ และทำทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็ยิ่งได้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมามากขึ้นเท่านั้น