คิดต่างอย่างคนรวย

คิดต่างอย่างคนรวย

ระหว่างคนรวย กับคนทั่วไป มีวิธีคิดที่แตกต่างกัน ไอ้เจ้าวิธีคิดนี้หละที่ทำให้เกิดพฤติกรรม และเมื่อทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัย จนเกิดผลลัพธ์ในชีวิต คิดต่างอย่างคนรวย วันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับ วิธีคิดที่แตกต่างกันระหว่างคนรวยที่เป็นคนส่วนน้อย กับคนทั่วไปที่คิดเหมือนๆกัน อยากเปลี่ยนชีวิตให้เริ่มจากเปลี่ยนที่วิธีคิดก่อน จากนั้นทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับ

  1. คนรวยคิดว่า การเรียนรู้เป็นเรื่องน่ายินดี ในขณะที่คนทั่วไปไม่ชอบการเรียนรู้และคิดว่าการเรียนรู้คือความทุกข์อย่างหนึ่ง คนรวยส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือ เข้าอบรมสัมมนา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในขณะคนทั่วไปชอบดูทีวี ฟังเพลงและดูหนังมากกว่าคนรวย
  2. คนรวยนำสิ่งที่เรียนรู้ในหนังสือ ในการอบรมสัมมนา มาปรับใช้กับชีวิตตนเอง ในขณะที่คนทั่วไปที่อ่านหนังสือหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาแล้วแค่พอใจที่ได้เรียนรู้เท่านั้น
  3. คนรวยคิดว่าเงินเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตได้ ในขณะที่คนทั่วไปหรือคนจนคิดว่าเงินคือสิ่งชั่วร้าย ต่ำต้อย เป็นเหตุให้การมองเงินต่างกัน เมื่อเงินทำให้เราเติบโตการมีเงินมากคือสิ่งที่ดี
  4. คนรวยคิดว่า การมีเงินต้องใช้จ่ายบ้างจึงจะมีความหมาย คนรวยยินดีใช้จ่ายเงินไปกับบางสิ่งบางอย่างที่ให้คุณค่า ในขณะที่คนทั่วไปคิดแต่จะเก็บเงิน หรือใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่มีมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไป
  5. คนรวยไม่เสียดายเงินเพื่อใช้ในการลงทุนให้ตัวเองพัฒนาขึ้น ในขณะที่คนทั่วไปไม่กระตือรือร้นในเรื่องการลงทุนให้ตัวเอง การลงทุนที่ให้ผลคุ้มค่ามากที่สุดก็คือการลงทุนให้ตัวเอง
  6. คนรวยเห็นความสำคัญของเวลาและใช้เวลาที่มีอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ ในขณะที่คนทั่วไปใช้ชีวิตครึ่งๆกลางๆ เรื่อยเปื่อย ไม่เสียดายเวลา
  7. คนรวยมักมีวิธีคิดบวก อารมณ์ดี มีรอยยิ้มอยู่เสมอ เพื่อจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆในชีวิต ในขณะที่คนทั่วไปอารมณ์ขึ้นๆลงๆ ปล่อยให้โลกกำหนดอารมณ์ตัวเองไปตามสถานการณ์
  8. คนรวยรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มี ขอบคุณออกมาจากใจจริง ในขณะที่คนทั่วไปไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีและไม่ใส่ความรู้สึกขอบคุณลงไปในทุกการกระทำ
  9. คนรวยมีระดับความสุขสูง รู้จักวิธีทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ในขณะที่คนทั่วไปมีเรื่องทุกข์ใจและมีความสุขในระดับต่ำ
  10. คนรวยหากได้ลงทุนหรือลงมือทำบางสิ่งบางอย่างมักมีความสุขขณะพยายามเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย ในขณะที่คนทั่วไปกัดฟันทนในการพยายามและเกิดความทุกข์ขึ้นขณะทำตามเป้าหมาย