จะเป็นเศรษฐีเงินล้านได้อย่างไร

จะเป็นเศรษฐีเงินล้านได้อย่างไร

มีงานวิจัยที่มีชื่อเสียงของ สกรัลลี่ บล็อตนิค ซึ่งได้ทำการวิจัยและสำรวจผู้คนจำนวน 1500 คน โดยแบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม A ระบุว่า พวกเขาจะขวนขวายหาเงินก่อนแล้วค่อยทำสิ่งที่อยากทำในภายหลังโดยนำเงินมาเป็นตัวตั้งในการใช้ชีวิต

กลุ่ม B ระบุว่า พวกเขาจะแสวงหาสิ่งที่สนใจอยากทำก่อนเป็นอย่างแรก และเชื่อว่าเงินทองจะตามมาในภายหลังโดยนำ Passion สิ่งที่อยากทำในชีวิตมาเป็นตัวตั้งในการใช้ชีวิต

จากนั้นให้คน 1500 คนเลือกว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่มใดระหว่าง A หรือ B?

ถ้าเป็นเราจะเลือกอยู่ในกลุ่มไหนครับ?

ผลจากการวิจัยพบว่า

1245 คน เลือกอยู่ในกลุ่ม A

255 คน เลือกอยู่ในกลุ่ม B

จากนั้นปล่อยให้ผู้คนเลือกใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

20 ปีต่อมา บทสรุปจากทั้งสองกลุ่มพบว่ามีเศรษฐีร้อยล้านเกิดขึ้น จำนวน 101 คน และเศรษฐีร้อยล้านมาจาก

กลุ่ม A จำนวน 1 คน

กลุ่ม B จำนวน 100 คน

คนกลุ่ม B คือ กลุ่มที่ใช้ชีวิตตามหลักการที่ว่า พวกเขาจะขวนขวายทำในสิ่งที่เป็นแรงปรารถนาของตัวเองก่อน และปล่อยให้เงินทองเข้ามาในภายหลังส่วนกลุ่ม A คือ กลุ่มคนที่หาเงินก่อนแล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำในภายหลัง จากการเลือกเช่นนี้ กลุ่ม B คือคนที่ตาม Passion ของตัวเองไป ทำให้กลุ่ม B ร่ำรวยมากกว่ากลุ่ม A

…..นี่ไงครับ….เบาะแส….หรือ…..เส้นทาง…….

ที่บอกใบ้…วิธีการในการดึงดูดเงิน….วิธีการให้การ จะเป็นเศรษฐีเงินล้านได้อย่างไร ….

มีงานวิจัยสนับสนุนด้วย….

มา ถึง ณ ตอนนี้ เราจะเลือกอะไร ระหว่าง

“เงิน”

หรือ

“สิ่งที่เราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะทำอย่างแท้จริง”