รีวิว หนังสือ รวยทรัพย์เพราะพ่อสอน

เส้นทางจากความยากจนสู่ความมั่งคั่งร่ำรวย

หนังสือ รวยทรัพย์เพราะพ่อสอน

หนังสือเก่ามากที่ผมพบเจอในห้องสมุดของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง หนังสือให้แนวทางในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอีกเล่มที่น่าสนใจมาก หนังสือให้แนวทางในการสร้างความร่ำรวยและอิสรภาพทางการเงินให้กับคนอ่าน แม้หนังสือจะเก่าแต่ภายในอัดแน่นไปด้วยหลักการและเทคนิคในการสร้างความร่ำรวย

จากการอ่านหนังสือ รวยทรัพย์เพราะพ่อสอน ผมขอสรุปเนื้อหาในหนังสือทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่ำรวย ดังนี้

 1. ความสุขเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ที่เกิดจากทัศนคติที่มีต่อชีวิต ส่วนเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เงินโดยเนื้อแท้ของมันเองไม่สามารถทำให้คุณมีหรือไม่มีความสุขได้เลย
 2. เราไม่เคยเด็กเกินไปที่จะเริ่มเก็บออมเงิน หลักประกันสุดท้ายในชีวิตก็คือเงิน
 3. เราต้องให้ความสนใจกับการใช้จ่ายและการบริหารเงินของเรา เรารู้ว่าเราต้องประหยัดเงินและลดรายจ่ายเพื่อจะได้มีวินัยในการดำเนินชีวิต
 4. เงินเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำงานแทนเราวันละ 24 ชั่วโมง
 5. ดอกเบี้ยทบต้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และคุณไม่สามารถได้มาถ้าปราศจากการเก็บออม
 6. หากจะหาเงินให้ได้มากๆ เราก็ต้องออกแรงเพื่อที่จะได้มันมา
 7. ความรับผิดชอบทางการเงิน คือ เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจสร้างทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนความต้องการของครอบครัว ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การบริหารเงินให้เพิ่มมากที่สุดเป็นทักษะสำคัญมากประการหนึ่งที่คุณควรรู้ตลอดชีวิต
 8. จงเรียนรู้ที่จะซาบซึ้งถึงคุณค่าของเงินและเวลาไปพร้อมๆกัน
 9. เกมการเงินของชีวิต เพิ่มต้นด้วยความรู้ว่า เวลาคือสินค้าพื้นฐานที่เราใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ การใช้เวลาที่ดีสามารถหาเงินใส่กระเป๋าให้เราได้ ส่วนการใช้เวลาที่ไม่ดีจะพาเงินออกจากกระเป๋าแห่งชีวิตที่เหลืออยู่ของเรา
 10. วิถีทางที่จะสร้างเงินให้มากขึ้นก็คือ สร้างคุณค่าให้มากขึ้น เงินจะเดินตามคุณค่า
 11. ถ้าคุณไม่จ่ายให้ตัวเองก่อน ก็จะไม่มีใครจ่ายให้ อนาคตมาถึงก่อนที่คุณจะรู้ตัว และช่วงเวลาที่ควรเริ่มวางแผนคือ “เดียวนี้”
 12. ยิ่งคอยนาน ยิ่งจ่ายแพง ราคาของความเกียจคร้านนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ยิ่งคุณให้การศึกษากับตัวเองเร็วเท่าใด ชีวิตก็ง่ายขึ้นเท่านั้น การต่อต้านการศึกษาย่อทำให้การเงินในชีวิตยุ่งยากอย่างแท้จริง
 13. การหลบเลี่ยงอันตรายไม่ได้ปลอดภัยไปกว่าการออกไปเผชิญกับมันอย่างเปิดเผย
 14. การเก็บออมเงินเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารเงิน
 15. อย่าแตะต้องห่านที่ออกไข่เป็นทองคำ
 16. เงินไม่ใช้แหล่งกำเนิดของความสุขภายใน เงินเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับดูแลความต้องการของร่างกายเท่านั้น
 17. อย่าลืมศึกษาเรื่องความร่ำรวย หาหนังสือที่เกี่ยวกับความร่ำรวยมาอ่านซึ่งมีหนังสือดังต่อไปนี้ที่แนะนำ

-           The Millionaire Next Door

-           Rich Dad Poor Dad

-           Cash flow Quadrant

-           Rich Dad Poor Dad Guide To Investing

-           Smart Kid Rich Kid