สั่งจิตให้รวย ด้วยพลังจิตใต้สำนึก

สั่งจิตให้รวย ด้วยพลังจิตใต้สำนึก

 จงเชื่อมั่นต่อจิตใต้สำนึกของเราที่อุดมมั่งคั่งสมบูรณ์ จงอย่าเชื่อว่า วิถีทางแห่งความร่ำรวยต้องทำงานหนักอาบเหงื่อต่างน้ำเพราะความจริง เราสามารถร่ำรวยได้จากการทำสิ่งที่ใช่และชอบอย่างง่ายดายอีกด้วย จงเชื่อในพลังมหัศจรรย์ในจิตใต้สำนึกที่จะช่วยเราให้ร่ำรวยได้ จงสร้างแนวความคิดแห่งความมั่งคั่งขึ้นภายในจิตใจ ใครที่คิดถึงแต่ความยากจนจะยากจนต่อไป ส่วนคนที่คิดถึงแต่ความร่ำรวยจะร่ำรวย

คำพูดของเรามีพลังอันมหาศาล จงพูดเน้นย้ำกับตัวเองว่า  “ร่ำรวย รุ่งเรือง” อยู่เสมอ เพื่อให้จิตใต้สำนึกรับเอาความเชื่อนี้เข้าไป จิตใต้สำนึกจะรับเมื่อเรามีความรู้สึกเท่านั้น ก่อนนอนจงกล่าวว่า “ทั้งกลางวันและกลางคืน ฉันเป็นผู้ร่ำรวยทุกวิถีทาง” จิตใต้สำนึกจะเพิ่มพูนสิ่งที่เราให้ความสนใจ พร้อมขยายผลสิ่งที่เราใส่เข้าไป ทุกเช้าหลังตื่นนอนต้องปลูกฝั่งความมั่งคั่งร่ำรวย

บ่อเกิดแห่งความร่ำรวยที่แท้จริง คือ ความคิดและจิตใต้สำนึก ความร่ำรวยแท้จริงแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่ปัจจัยภายนอก ถ้าคุณเชื่อใจว่าความร่ำรวยเป็นของเรา เราจะได้รับมันอย่างแน่นอน

ก่อนนอนควรท่องคำว่า ร่ำรวย รุ่งเรือง และจงหลับไหลไปพร้อมกับคำพูดนั้น แล้วความร่ำรวยจะหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย

สรุปเป็นข้อๆ สำหรับหลักการ สั่งจิตให้รวย ด้วยพลังจิตใต้สำนึกเพื่อความร่ำรวย

 1. ตกลงใจเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยด้วยวิธีง่ายๆ ด้วยการช่วยเหลืออย่างไม่มีวันพลาดจากจิตใต้สำนึก
 2. ความพยายามสะสมความร่ำรวยด้วยการอบเหงื่อต่างน้ำ เป็นวิธีการเดียวที่ให้เรากลายเป็นร่ำรวยในหลุมฝังศพ ฉะนั้นอย่าทำงานเยี่ยงทาส
 3. ความร่ำรวยคือความไว้วางในจิตใต้สำนึก จงปลูกฝังความคิดแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงไปในจิตใจ
 4. ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนส่วนใหญ่ สืบเนื่องจากพวกเขาไม่มีรายได้ที่มองไม่เห็นมาช่วยค้ำจุน
 5. กล่าวทวนซ้ำคำว่า รุ่งเรือง ร่ำรวย อย่างช้าๆและสงบ ประมาณห้านาทีก่อนนอน แล้วจิตใจสำนึกจะพาความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่ตัวเรา
 6. ความรู้สึกถึงความร่ำรวย จะเสริมสร้างความร่ำรวยจงรักษาความรู้สึกนี้ไว้ตลอดเวลา
 7. จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกต้องเห็นพ้องรองรับซึ่งกันและกัน ความคิดที่มีอำนาจเหนือมักถูกรับไว้ด้วยจิตใต้สำนึกเสมอ ความคิดที่มีอำนาจเหนือควรเป็นความร่ำรวย
 8. เราสามารถเอาชนะจิตใจที่ต่อต้านความร่ำรวย ด้วยการกล่าวกับตัวเองบ่อยๆว่า “ฉันร่ำรวยในทุกวิถีทาง”
 9. จงหยุดเซ้นต์เช็คเปล่าด้วยคำพูดเหล่านี้ มีเงินไม่พอ เงินขาดบัญชี ไม่รู้จะหาเงินมาจากไหน เป็นต้น ประโยคเช่นนี้จะขยายผลให้เราสูญเสียมาก
 10. ปลูกฝังความคิดแห่งความมั่งคั่ง รุ่งเรือง และความสำเร็จให้เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึก ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยทบต้นให้คุณในภายหลัง
 11. สิ่งใดที่จิตใต้สำนึกยืนยัน จิตใจของเราต้องไม่ปฏิเสธในเวลาต่อมา
 12. ขุนทรัพย์แห่งความรำรวย ประกอบด้วย ความคิดในจิตใจ ซึ่งเราสามารถครอบครองความคิดที่มีมูลค่าล้านบาท และจิตใต้สำสึกจะหยิบยื่นแนวคิดให้เราแสวงหา
 13. ความอิจฉาคืออุปสรรค์แห่งการไหลหลั่งของความร่ำรวย  จงยินดีกับความมั่งคั่งร่ำรวยของผู้อื่น
 14. อุปสรรค์ของความร่ำรวยอยู่ภายในจิตใจของตัวเราเอง จงทำลายอุปสรรค์นั้นเสียแต่บัดนี้ ด้วยความปราถนาดีที่มีต่อทุกผู้คน