โปรแกรมจิตสมองเงินล้าน

โปรแกรมจิตสมองเงินล้าน

ให้ท่านฟังคลิปนี้ในตอนตื่นนอนตอนเช้า หรือ ก่อนนอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกสดชื่นมากที่สุด หรือจะฟังขณะทำอย่างอื่นไปด้วยก็ได้ เช่น ฟังระหว่างขับรถ ฟังระหว่างทำกับข้าว ฟังระหว่างอาบน้ำเป็นต้น เพื่อให้เสียงโปรแกรมจิตสมองเงินล้านนี้ ได้เข้าไปอยู่ในสมองของเรา เมื่อจิตใต้สำนึกยอมรับสิ่งที่เราใส่เข้าไป จิตใต้สำนึกจะหาทางพยายามทำให้มันเป็นความจริงได้ ขอให้ฟังคลิปนี้อย่างน้อยเป็นเวลา 21 วัน เพราะ เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะเกิดความเคยชิน และเป็นการสร้างนิสัยใหม่ในตัวเรานั้นเอง

ขณะฟังอย่าต่อต้าน อย่าตั้งใจ ให้ฟังไปเรื่อยๆ สบายๆ ผ่อนคลาย เพื่อให้เสียงได้บันทึกลงในสมองของเรา…