Daily Archives: September 3, 2017

ศาสตร์แห่งความร่ำรวยฉบับอ่านง่ายๆ

ศาสตร์แห่งความร่ำรวยฉบับอ่านง่ายๆ

ศาสตร์แห่งความร่ำรวยฉบับอ่านง่ายๆ ทุกชีวิตมีสิทธิ์ได้รับความก้าวหน้า ได้รับความร่ำรวย สิทธิที่เราจะรวยเป็นสิทธิ์ของเรา  คำว่า รวย คือ การไม่ยอมจำนนต่อความยากจน ขาดแคลน จงรักความก้าวหน้าและปลดปล่อยศักยภาพภายในตัวเรา การยอมจำนนต่อความยากจนถือว่าเป็นบาป เรามีแรงจูงใจในการชีวิตอยู่สามอย่างประกอบด้วย ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ชีวิตที่แท้จริงคือการเติมเต็มความสมบูรณ์ทั้งสามด้านของชีวิต ความรักถูกแสดงออกมาได้ชัดเจนที่สุด คือ การใช้ ความรวย คือ วิทยาศาสตร์ เป็นกฎคล้ายกับหลักคณิตศาสตร์ เงินและทรัพย์สิน คือ ผลลัพธที่เกิดจากการทำสิ่งที่ใช่ กฎเหล็กของธรรมชาติกล่าวว่า ทำอย่างไรจะได้อย่างนั้น คนจะรวยไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ถ้าอยากรวยจงทำให้ถูกต้อง… Read more »