Daily Archives: September 6, 2017

สั่งจิตให้รวย ด้วยพลังจิตใต้สำนึก

สั่งจิตให้รวย ด้วยพลังจิตใต้สำนึก

สั่งจิตให้รวย ด้วยพลังจิตใต้สำนึก  จงเชื่อมั่นต่อจิตใต้สำนึกของเราที่อุดมมั่งคั่งสมบูรณ์ จงอย่าเชื่อว่า วิถีทางแห่งความร่ำรวยต้องทำงานหนักอาบเหงื่อต่างน้ำเพราะความจริง เราสามารถร่ำรวยได้จากการทำสิ่งที่ใช่และชอบอย่างง่ายดายอีกด้วย จงเชื่อในพลังมหัศจรรย์ในจิตใต้สำนึกที่จะช่วยเราให้ร่ำรวยได้ จงสร้างแนวความคิดแห่งความมั่งคั่งขึ้นภายในจิตใจ ใครที่คิดถึงแต่ความยากจนจะยากจนต่อไป ส่วนคนที่คิดถึงแต่ความร่ำรวยจะร่ำรวย คำพูดของเรามีพลังอันมหาศาล จงพูดเน้นย้ำกับตัวเองว่า  “ร่ำรวย รุ่งเรือง” อยู่เสมอ เพื่อให้จิตใต้สำนึกรับเอาความเชื่อนี้เข้าไป จิตใต้สำนึกจะรับเมื่อเรามีความรู้สึกเท่านั้น ก่อนนอนจงกล่าวว่า “ทั้งกลางวันและกลางคืน ฉันเป็นผู้ร่ำรวยทุกวิถีทาง” จิตใต้สำนึกจะเพิ่มพูนสิ่งที่เราให้ความสนใจ พร้อมขยายผลสิ่งที่เราใส่เข้าไป ทุกเช้าหลังตื่นนอนต้องปลูกฝั่งความมั่งคั่งร่ำรวย บ่อเกิดแห่งความร่ำรวยที่แท้จริง คือ ความคิดและจิตใต้สำนึก ความร่ำรวยแท้จริงแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่ปัจจัยภายนอก ถ้าคุณเชื่อใจว่าความร่ำรวยเป็นของเรา เราจะได้รับมันอย่างแน่นอน ก่อนนอนควรท่องคำว่า… Read more »

หลักการสร้างความร่ำรวย พ่อรวยสอนลูก

พ่อรวยสอนลูก

หลักการสร้างความร่ำรวย พ่อรวยสอนลูก – เงิน คือ ความคิด – ถ้าต้องการร่ำรวยลบคำเหล่านี้ออกจากหัวได้แก่ ทำงานประจำ ทำงานหนัก เก็บออมเงิน มันเป็นไปไม่ได้ที่จะร่ำรวย ฉันจะไม่มีทางรวย คำพูดเหล่านี้จะกลายเป็นตัวเรา เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดคือ ความคิด และคำพูด การแยกคนจนกับคนรวย อยู่ที่คำพูด – คนรวยมักพูดคำเหล่านี้ กระแสเงิน ทรัพย์สิน อัตราผลตอบแทน เงินฝืด เป็นต้น – เงินไม่ได้ทำให้คุณรวย ไม่จริงที่ว่าเราต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้เงิน เมื่อเงินไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้น… Read more »