วิธีคิดเพื่อความรวย

เงินลอยอยู่ในอากาศ

เงินลอยอยู่ในอากาศ มีเงินมากมายลอยอยู่ในอากาศ ตอนแรกที่ผมได้เงินประโยคนี้ผมก็ได้แต่สงสัยว่า เงินที่ไหนจะมาลอยอยู่ในอากาศ แต่ปัจจุบันนี้ผมกลับรู้แล้วว่า เงินลอยอยู่ในอากาศหมายถึงอะไร ความจริงคือ มีเงินมากมายอยู่เต็มไปหมด เงินมีเหลือเฟือ เงินมีมากเกินพอสำหรับทุกคน เงินไม่ได้ถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้ใด มีเงินที่กำลังล่องลอยอยู่ในอากาศ ในดิน ในน้ำ ในถนน ใบไม้ ต้นหญ้า ดอกไม้ และที่สำคัญที่สุดคือ มีเงินอยู่มากล้นพ้นประมาณกำลังล่องลอยอยู่ใน “ความคิด” ของเรา คำว่า เงินลอยอยู่ในอากาศ หมายถึง สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีค่าและมีราคาของมันอยู่ สิ่งที่มองไม่เห็นหากเรานำมาทำให้เป็นรูปเป็นร่างมันย่อมกลายเป็นเงินอย่างแน่นอน ผมอยากให้เทคนิคแปรเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นเงิน ความคิดที่อยู่ในหัว คือ อากาศที่เราต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นเงิน ไม่ว่าเราคิดอยากทำอะไรอยู่ในตอนนี้ เราต้องทำให้มันกลายเป็นรูปธรรมให้ได้ เช่น คิดอยากค้าขายเสื้อผ้า คิดอยากทำการเกษตร คิดอยากเดินทางท่องเที่ยว คิดอยากทำอาหาร คิดอยากเปิดร้าน อันนี้คือความคิดที่เหมือนอากาศ…
Read more

ขยันถูกที่ ปีเดียวรวย

ขยันถูกที่ ปีเดียวรวย แนวคิดทั้งหมดในนี้ผมได้มาจากหนังสือชื่อ ขยันถูกที่ ปีเดียวรวย ของธเนตร วงษา อดีตยากจน ปัจจุบันจนยาก หนังสือเล่มเล็กๆแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ วิธีคิด วิธีการ อันนำทางไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวย หนังสือที่สอนวิธีรวย 9 เรื่อง นักเขียนท่านนี้มีรายได้ 185 บาทต่อนาที ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า นักเขียนประสบความสำเร็จแล้วจริงโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “ธุรกิจเครือข่าย” เขาคิดอย่างไรจึงได้ร่ำรวย เขาทำอย่างไรจึงได้ร่ำรวย เราแค่คิดตามและลงมือทำ รับรองว่าผลลัพธ์ในชีวิตร่ำรวยแน่นอนครับ ผมขอสรุปจากหนังสือ ขยันถูกที่ ปีเดียวรวยดังต่อไปนี้ เรื่องที่ 1 วิธีคิดให้ร่ำรวย ก็คือ การคิดบวก, คิดใหญ่, คิดว่าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้, เรียนรู้จากผู้สำเร็จ และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ เรื่องที่ 2…
Read more

คำบอกกล่าวของคนที่มั่งคั่งที่สุดในโลก

คำบอกกล่าวของคนที่มั่งคั่งที่สุดในโลก คนที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลกตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หุบเขาแห่งความสุข (Happy Valley) เขามั่งคั่งด้วยทรัพย์สินอันถาวรที่สุด เขามิได้ขาดแคลนสิ่งของหรือขาดแคลนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเป็นสิ่งอำนวยความพอใจมาให้เขา ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพอันสมบูรณ์แข็งแรง ความสุขสงบภายในจิตใจ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ต่อไปนี้เป็นความมั่งคั่งของเขา และวิธีการที่เขาหามาได้ “ ข้าพเจ้าพบความสุขโดยการช่วยเหลือคนอื่น ข้าพเจ้าพบสุขภาพอันสมบูรณ์แข็งแรงโดยการดำรงชีวิตอยู่อย่างสมถะและรับประทานอาหารที่ร่างกายต้องการนำไปใช้เพื่อดำรงชีวิตอยู่เท่านั้น ข้าพเจ้าไม่เกลียดผู้ใด ไม่อิจฉาริษยาผู้ใด ข้าพเจ้ารักและเคารพมนุษย์ทั้งปวง ข้าพเจ้าทำงานที่ข้าพเจ้ารัก ผสมกับการเล่นไปในตัว ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เกิดความเครียด และความเหมื่อยล้าจากการทำงาน ข้าพเจ้าสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้มิใช้เพื่อให้มั่งคั่งกว่านี้ แต่เพื่อให้มีสติปัญญาดีกว่านี้ เพื่อจะได้เข้าใจและยินดีปรีดากับมหาสมบัติที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของอยู่แล้วได้อย่างสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ข้าพเจ้าไม่เคยเอ่ยชื่อผู้ใดในทางเสียหาย นอกจากเพื่อยกย่อง ให้เกียรติ เชิดชู และข้าพเจ้าไม่เคยดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ใดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ข้าพเจ้าไม่เคยเรียกร้องสิทธิพิเศษจากผู้ใด นอกจากสิทธิที่จะแบ่งปันสิ่งประเสริฐของข้าพเจ้าให้กับคนอื่น ผู้มีความปรารถนาจะมีความสุขและความมั่งคั่งร่ำรวย ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะดี ฉะนั้น สติสัมปชัญญะนี้จึงนำทางข้าพเจ้าให้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องในทุกๆสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ ข้าพเจ้ามีสมบัติวัตถุสิ่งของ อันเกิดจากความต้องการของข้าพเจ้า ทั้งนี้ก็เพราะหากข้าพเจ้าปราศจากเสียซึ่งความโลภ…
Read more

ทำงานประจำให้รวย

ทำงานประจำให้รวย ข้อดีของการทำงานประจำ คือ มีความมั่นคง มีรายได้อย่างต่อเนื่อง เงินเดือนขึ้นโดยตลอด มีวันหยุดได้เที่ยวพักผ่อน ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องกิจการ ไม่ว่าตอนนี้ท่านจะทำงานประจำกับบริษัทที่มั่นคง รับราชการเพื่อครอบครัว หรือโรงงานที่สวัสดิการดีเยี่ยม งานประจำเหล่านี้อาจทำให้เราร่ำรวยขึ้นมาได้ครับ วันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดคลับการ  ทำงานประจำให้รวย ซึ่งมีเทคนิคดังต่อไปนี้ ทำงานประจำอันมั่นคงของเราให้ดีที่สุด มีหน้าที่อย่างไรจงทำหน้าที่ให้ยอดเยี่ยม หากอยู่ในเวลางานก็ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับการทำงาน พยายามทำงานให้เกินหน้าที่ เมื่อผู้บริหารเห็นความสามารถและความตั้งใจ จะมีผลดีทำให้ตัวเองมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น รู้จักบริหารเงินที่ได้รับมาการที่เรานำความรู้ ความสามารถ  แรงกาย หรือเวลา ที่เรามีไปแลกกับเงินเป็นค่าตอบแทนกลับมา สิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือ “การจ่ายให้ตัวเองก่อน” รู้จักใช้จ่ายอย่างพอเพียง แยกแยะระหว่างสิ่งที่ต้องการกับสิ่งที่จำเป็น การหาเงินให้ได้มากไม่สำคัญเท่ากับการมีเงินเหลือเท่าไหร่ เก็บออมให้ได้มากที่สุด อย่างน้อยต้องเก็บเงินให้ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ สิ่งที่เราได้จากการเก็บออมเงินคือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อเงินที่เราเก็บออมมีจำนวนมากยิ่งขึ้น เราจะยิ่งเห็นคุณค่าในตัวเองและรู้สึกดีกับตัวเองยิ่งขึ้น ส่วนใครที่เก็บออมไม่ได้…
Read more