จิตใต้สำนึกกับความรวย

จิตสำนึกแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย

จิตสำนึกแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย หากเราอยู่ในโลกของการขาดแคลนเราจะมีความเชื่อที่ตรงกันข้ามกับจิตสำนึกมั่งคั่งร่ำรวย ขอให้สำรวจความเชื่อและขอให้เปลี่ยนความเชื่อมาเป็น จิตสำนึกแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย ดังต่อไปนี้ เรามีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้ว สำหรับสร้างความมั่งคั่งและพร้อมที่จะประสบกับความมั่งคั่ง เราอาจถูกสอนมาให้เชื่อว่าความต้องการของเราต้องได้รับการตอบสนองด้วยวัตถุสิ่งของภายนอก แต่แค่เรารู้ว่าเราต้องการสิ่งใดจริงๆ เราก็กำหนดสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาในใจก่อน วัตถุภายนอกเหล่านั้นจะค่อยๆปรากฏเข้ามาในชีวิตของเราเอง สร้างความมั่งคั่งบริบูรณ์ให้เกิดขึ้นในจิตใจก่อน ตระหนักในตนเองว่าความจริงแล้วเราไมได้ขาดแคลนสิ่งใดเลย สิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนา หรือเราจำเป็นต้องใช้ในชีวิต สิ่งนั้นมีอยู่แล้วครบถ้วนในตัวเรา ทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาทางกายเป็นผลพวงของความคิดในจิตใจ ดังนั้นความมั่งคั่งจะเป็นไปตามทรรศนะและความเชื่อทางความคิดในจิตใจของเราเอง การที่เราจะรู้จักกับความมั่งคั่ง ร่ำรวย เราต้องเรียนรู้ที่จะหยุดแบ่งแยกตัวเราออกจากความมั่งคั่ง ผู้ที่มีความมั่งคั่งย่อมเชื่อว่าไม่มีการแบ่งแยกระหว่าง ความคิดเกี่ยวกับความมั่งคั่ง การปฏิบัติเพื่อความมั่งคั่ง และสิ่งที่เรียกว่าความมั่งคั่ง เพราะทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน เราไม่ได้เข้าสู่ความมั่งคั่ง แต่ความมั่งคั่งภายนอกจะเข้ามาสู่เราต่อเมื่อเราเข้าใจความหมายของความเป็นหนึ่งเดียว เราจะมั่งคั่ง ร่ำรวย ไม่ได้เลย ถ้าเราคิดว่าเราไม่คู่ควร จงคิดใหม่ว่า เราอยู่ในโลกที่มุ่งแต่จะช่วยเหลือกัน เรารู้คุณค่าของตัวเอง เราแต่ละคนคู่ควรกับสิ่งดีงาม และแต่ละคนมีความตั้งมั่นในจิตวิญญาณที่มั่นคง จงร่วมยินดีกับความมั่งคั่ง…
Read more

เส้นทางสู่ความมั่งคั่ง

เส้นทางสู่ความมั่งคั่ง  Creating Affluence บทความนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือชื่อ เส้นทางสู่ความมั่งคั่ง ของนักเขียน ทีปัก โอปรา ซึ่งเป็นหนังสือขายดีระดับโลก แต่เมื่อนำมาแปลเป็นภาษาไทยแล้ว ขอบอกว่า อ่านยากมาก ไม่ค่อยเข้าใจ แต่หากฝืนอ่านไปจนจบเราก็จะสามารถพอจะจับใจความสำคัญได้ โดยนิยามของความมั่งคั่งภายในหนังสือ คือ ความมั่งคั่ง คือ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเราได้รับสิ่งจำเป็นและเติมเต็มความปรารถนา เรารู้สึกสดชื่น รื่นเริง แข็งแรง ปิติสุข และมีชีวิตชีวาในขณะดำรงชีวิต โดยหลักการหรือเส้นทางสู่ความมั่งคั่งมีขั้นตอนจาก A-Z ดังต่อไปนี้ A-    All possible ทุกอย่างมีความเป็นไปได้ B-    Better & Best  จงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไปตลอดเส้นทางของชีวิต แล้วจักรวาลก็จะตอบสนองโดยมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรา เพราะวิวัฒนาการ คือ…
Read more

กฎของความมั่งคั่ง

กฎของความมั่งคั่ง ความมั่งคั่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล การที่เราจะมีความมั่งคั่งอย่างแท้จริงได้ เราจะต้องรู้สึกดีในสิ่งที่เราเป็น รู้สึกดีกับวิธีที่เราติดต่อสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รู้สึกดีกับสินค้า บริการหรือผลผลิตที่เราให้แก่โลกด้วย เมื่อเรารับรู้และรู้สึกดีกับสิ่งที่อยู่รอบตัวในทุกที่ ทุกเวลา ทุกอย่างที่เป็นของเรามาตั้งแต่เริ่มแรก จะเป็นของเราตลอดไป การอยากได้นั้นมีความหมายเช่นเดียวกับการขาดแคลน ดังนั้นเมื่อเราอยากได้อะไรมากๆ เท่ากับเราดึงเอาความขาดแคลนเข้ามาหาตัวเอง เมื่อเราอยากได้เท่ากับเราตั้งโปรแกรมในแง่ลบกับตัวเองให้มุ่งไปคว้าสิ่งที่ยังขาดอยู่ เราควรเน้นไปที่ความรู้สึกเมื่อได้สมปรารถนาแล้ว ทำให้จิตใจให้มีความสุขเหมือนว่าเรามั่งคั่งร่ำรวยแล้วดีกว่า ความมั่งคั่งคือ การที่เรารู้แน่ชัดว่า อะไรคือสิ่งที่เราต้องการและยอมทุ่มเทไปเพื่อมัน การลงมือทำสิ่งต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดความร่ำรวยคือความเชื่อมั่น กฎของความมั่งคั่งสำคัญคือ เลิกฟังคำพูดของคนอื่นที่พร่ำบอกคุณเสียที แล้วเริ่มมองให้เห็นว่าตัวเราเองสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ กฎของความมั่งคั่งที่สำคัญที่สุดคือ การทำสิ่งที่คุณรัก ทำตามเสียงเรียกร้องในใจ มีความสุขกับการใช้ชีวิต พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ และเรามีความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว จงรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจในคุณค่าของตัวเอง สิ่งของที่ตัวเองมีอยู่ มองหาสิ่งดีๆในโลกของเราเอง นี้หละคือบันไดสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง คุณต้องสร้างคุณค่าในระดับสู่งให้กับคนจำนวนมาก ถ้าคุณทำได้ คุณจะได้รับความมั่งคั่งกลับมาอย่างแน่นอน ทำความมั่งคั่งให้เป็นรูปธรรมด้วยการ…
Read more

พลังดึงดูดความร่ำรวย

พลังดึงดูดความร่ำรวย (Attraction Rich) พลังดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวย หรือ พลังดึงดูดความร่ำรวย เป็นการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดซึ่งเป็นกฎธรรมดาสามัญของโลกมนุษย์ การใช้กฎแห่งการดึงดูดทำให้คนสองคนต่างกัน ทำให้คนร่ำรวยหรือยากจน ทำให้คนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือเจ็บป่วย ทำให้คนใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่หรือไม่เคยนำสิ่งวิเศษอยู่ในตัวออกมาใช้ ลองหันมาใช้กฎแห่งการดึงดูดความร่ำรวยดีกว่าครับ การสร้างความร่ำรวยนอกจากจะตะบี้ตะบันตั้งใจทำงานหาเงิน เก็บออม ลงทุน อย่างเดียวอาจะไม่พอเพราะการทำดังกล่าวอาจต้องใช้เวลา นาน วันนี้ผมขอแนะการใช้พลังดึงดูดความร่ำรวยเพื่อให้เราร่ำรวยเร็วยิ่งขึ้นโดยมีวิธีการดังนี้ 1 บอกจักรวาลหรือจิตใต้สำนึกของเราว่า เราต้องการอะไร? เราต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยใช่หรือไม่? เราต้องการเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่? เขียนสิ่งที่เราต้องการลงไปในกระดาษ โดยเขียนในขณะปัจจุบัน พร้อมทั้งใส่ความรู้สึกลงไป สิ่งสำคัญคือต้องชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วเขียนมันออกมา 2 เราต้องเชื่อมั่นว่าความร่ำรวยนั้นเป็นของเราแล้ว จงศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่มองไม่เห็น เชื่อว่าได้รับความร่ำรวยแล้วใส่ความรู้สึกลงไป เชื่อว่าความร่ำรวยเป็นของเราแล้ว ลองทำ ลองพูด หรือ ลองคิด ราวกับว่าเรากำลังได้รับความร่ำรวย ลองจินตนาการดูว่าตอนนี้เรามั่งคั่งร่ำรวยแล้ว เรามีเงินจำนวนมากมายมหาศาล เรารู้สึกอย่างไร?…
Read more