ศาสตร์แห่งความร่ำรวย

ก้าวข้ามข้อจำกัดเพื่อไปสู่ความร่ำรวย

ก้าวข้ามข้อจำกัดเพื่อไปสู่ความร่ำรวย เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้คนส่วนมากคิดว่า พวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะร่ำรวย ด้วยเป็นเพราะโอกาสแห่งความร่ำรวยนั้นถูกผูกขาดไว้กับคนเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น วันนี้ผมอยากบอกทุกท่านว่า โอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยนั้น มีอยู่มากมายสำหรับเราทุกคนที่พร้อมจะไหลไปตามกระแสแห่งโอกาสแทนที่จะทวนกระแสเหมือนที่ผ่านมา ไม่มีใครในโลกที่จะต้องถูกขังเอาไว้ในความยากจน หรือต้องทนทุกข์ทรมานกับความยากจนโดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลน ความจริงที่พวกเราต้องรู้ที่สุดคือ โลกใบนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับมนุษย์ทุกคน รวมทั้งเงินทองด้วย เรื่องธรรมชาติพื้นฐานที่สุดคือ ตามปกติแล้วสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้องการขายสิ่งที่ดีให้เพิ่มขึ้น สะสมเงินทองและมีสิทธิ์ร่ำรวยอีกด้วย เพราะฉะนั้น การก้าวไปสู่ความร่ำรวยต้องคิดใหม่ว่า เรามีสิทธิ์ที่จะร่ำรวยตามสิทธิในธรรมชาติที่ติดตัวเรามาทุกคน โลกนี้ไม่มีข้อจำกัดอะไรทั้งนั้นที่จะมากีดขวางเราไว้ไม่ให้ทำในสิ่งที่ควรทำ ข้อจำกัดไม่มีอยู่จริง มีเพียงความคิดของเราเท่านั้นที่จำกัดตัวเองในโลกที่เราสร้างขึ้นมา การก้าวข้ามข้อกำจัดมีเพียงหนทางเดียวนั้นก็คือ เปลี่ยนความเชื่อ จงเชื่อว่า ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในโลกใบนี้ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ และทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติหรือจักรวาลจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือเราให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการ ขอเพียงแค่เรารู้อย่างชัดเจนว่าเราต้องการอะไร เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความคิด ซึ่งความคิดเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล ความคิดมีพลังและเป็นพลังที่จะแปรเปลี่ยนไปเป็นสิ่งของได้ สิ่งที่เราคิดจะกลายมาเป็นความจริง ถ้าเราคิดอยู่อย่างนั้นซ้ำๆ อย่างไม่หยุด การสังเกตความยากจน ให้ความสนใจความยากจนมากเท่าไหร่ ความคิดของเราก็จะอยู่กับความยากจน จงเปลี่ยนความคิดว่าต่อแต่นี้ไปเราจะยึดเอาสิ่งที่เป็นความจริงของธรรมชาติคือ โลกนี้ไม่มีความยากจน…
Read more

จงชอบความก้าวหน้า

จงชอบความก้าวหน้า พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ๑. ถ้าเราทำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความจริงใจ ผู้คนเหล่านั้นจะจ่ายเงินให้คุณและจะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยในที่สุด ๒. จักรวาลต้องการให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ยอดเยี่ยมขึ้น มีอะไรเพิ่มมากขึ้น ทุกเวลาทุกนาที หากเราช่วยเพิ่มบางสิ่งบางอย่างให้ผู้คน เราจะมั่งคั่งร่ำรวย ๓. เรามีหน้าที่ทำให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง ยิ่งใหญ่ และเป็นที่รักใคร่ ๔. ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลมีอำนาจกำหนดให้ผู้ดำรงชีวิตในแนวทางที่ก้าวหน้าขาดโอกาสดีๆ ๕. ทุกๆสิ่งมีชีวิตต่างก็ต้องการความเจริญที่ต่อเนื่อง ที่ใดที่มีการเจริญเติบโตหยุดชะงัก การเสื่อมสลาย และหายไปย่อมเกิดขึ้นทันที ๖. จงทำทุกอย่างที่ทำด้วยความรู้สึกหนักแน่นเชื่อมั่นว่า เราเป็นคนที่มีความก้าวหน้า และกำลังนำความก้าวหน้าไปให้กับทุกๆคน ๗. จงรู้สึกว่าเรากำลังร่ำรวยขึ้น การทำเช่นนี้จะช่วยทำให้ผู้อื่นร่ำรวยขึ้นด้วย ๘. จิตใจที่ค้นหาความเป็นนายเหนือผู้อื่นคือจิตใจของการแข่งขัน ๙. สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการสำหรับตัวเองคือ สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการสำหรับทุกๆคน-โจนส์ออฟโทเลโด้ ๑๐. จักรวาลมีทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อเรา และทำงานร่วมกับเราเพื่อให้เราได้ดี ได้ประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวย

เลือกงานที่ใช่ นำไปสู่ความร่ำรวย

เลือกงานที่ใช่ นำไปสู่ความร่ำรวย ๑. ความสามารถที่แตกต่างกันของมนุษย์คือเครื่องมือ และเครื่องมือนี้เองที่จะทำให้เรามั่งคั่งร่ำรวย ๒. จงเลือกหนทาง เลือกงาน สำหรับสร้างความมั่งคั่งด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้ว ๓. เราจะร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างง่ายที่สุด ถ้าทำในสิ่งที่เหมาะสมกับเราที่สุด ๔. ถ้าทุกๆอย่างเท่าเที่ยมกันแล้ว ทางที่ดีที่สุดคือ เลือกธุรกิจที่ท่านมีพรสวรรค์อยู่แล้ว แต่ถ้ามีความปราถนาอย่างแรงกล้าจงสร้างพรสวรรค์ขึ้นมาเอง ๕. จงทำทุกอย่างที่ท่านทำได้อย่างสมบูรณ์ในทุกๆวัน แต่จงอย่าทำอย่างเร่งรีบ กังวล หรือหวาดกลัว จงก้าวไปอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ใช่รีบร้อน ๖. ทุกๆวัน จงทำทุกๆอย่างที่ท่านสามารถจะทำได้ในวันนั้น ๗. การทำในสิ่งที่ท่านต้องทำคือความสมบูรณ์ของชีวิต หากเราถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่เราไม่ชอบทำเราจะไม่มีความพอใจที่แท้จริงของการดำรงชีวิต ๘. ถ้าเรากำลังรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในอาชีพ หรือ การงานที่ถูกต้อง จงอย่ารีบร้อนที่จะหางานหรืออาชีพใหม่ วิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนธุรกิจหรือสิ่งแวดล้อมก็คือ การทำให้ตัวเองเติบโตขึ้น ๙. ความผิดพลาดจากการกระทำที่รีบร้อน และจากการกระทำด้วยความกลัว หรือสงสัย…
Read more

ลงมือทำเพื่อไปสู่ความร่ำรวย

ลงมือทำเพื่อไปสู่ความร่ำรวย ๑. สิ่งที่ทำให้คนเราร่ำรวยไม่ได้อยู่เพียงว่า เราทำสิ่งนั้นได้ดีเท่าใด แต่อยู่ที่การนำเครื่องมือที่มีมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ๒. ความมั่งคั่งร่ำรวยจะมีความหมาย ถ้าเราร่ำรวยจากการได้ทำสิ่งที่ต้องการทำมากที่สุด ๓. ลงมือทำตามความต้องการ ลงมือทำตามสิ่งที่ตัวเองรัก สร้างความปราถนาอย่างแรงกล้าขึ้นมา ไอ้ความปราถนาอย่างแรงกล้านี้เองที่จะปลุกพลังในตัวเราเพื่อให้ลุกขึ้นจากเตียงทำในสิ่งที่เราต้องการ ๔. ธุรกิจทุกอย่างสามารถประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยได้ทั้งหมด ฉะนั้นจงเลือกธุรกิจที่เราได้ใช้ศักยภาพและพรสวรรค์ของเรา ๕. มองดูความต้องการของผู้คน มองดูสิ่งที่เรามี มองดูปัญหา ถามตัวเองว่า โลกใบนี้ต้องการอะไรจากเรา เราจะทำอะไรให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นบ้าง ๖. ความเปลี่ยนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมนำโอกาสอันยิ่งใหญ่มาสู่เราเสมอ ๗. มีทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเฟือสำหรับความต้องการของมนุษย์ จงลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความสุขและสนุก ละทิ้งความคิดที่ว่า ต้องแก่งแย่ง รีบเร่ง ช่วงชิง เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่ำรวย ไม่มีใครต้องแย่งใคร เพราะโอกาสและเงินทองมีมากพอสำหรับทุกคน ๘. ถ้าเกิดสิ่งที่ต้องการมีคนเอาไปแล้ว…
Read more