Latest Posts

การตั้งเป้าหมายความรวย

การตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อความรวย     ก่อนจะใช้ชีวิตหรือเดินทางไปตามเส้นทางของชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตั้งเป้าหมายในชีวิต และหากความรวยเป็นหนึ่งในเป้าหมายในชีวิตของเรา วิธีการตั้งเป้าหมายในเรื่องความรวยคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอน ความรวยคือปริมาณเงินที่เราต้องการมีไว้ในความครอบครอง นั้นแสดงว่าแต่ละคนมีความต้องการเงินไว้ในความครอบครองจำนวนไม่เท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน วิธีตั้งเป้าหมายในชีวิตโดยมีความรวยเป็นหนึ่งในเป้าหมายนั้นด้วยมีวิธีการดังต่อไปนี้ กำหนดรายได้ที่ต้องการอย่างชัดเจน โดยระบุจำนวนเงินที่แน่นอนและระยะเวลาที่จะไปถึง เช่นฉันจะมีรายได้เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ภายในกำหนด ๒ ปี นับจากวันนี้ (๒ มกราคม ๒๕๕๗) กำหนดจำนวนเงินที่ต้องการไว้ในครอบครองสุทธิ เช่นฉันจะมีเงินเก็บในบัญชีออมทรัพย์จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนอายุ ๓๕ ปี เป็นต้น ตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายเงินและการใช้ชีวิตในแบบพอเพียงโดยกำหนดว่าจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยบอกตัวเองว่าจะซื้อสิ่งของที่มีแต่ความจำเป็นต้องใช้เท่านั้น การตั้งเป้าหมายเพื่อความรวยที่ดีคือ การเขียนเป้าหมายความรวยที่ต้องการลงบนกระดาษ เขียนจำนวนเงินอย่างชัดเจน กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน และทบทวนเป้าหมายความรวยของตนเองอยู่เป็นประจำ (ไม่จำเป็นต้องรู้ว่ารายได้จะมาจากไหน ขอแค่มีเป้าหมาย) การมีเป้าหมายก็เหมือนกับการเดินทางโดยมีจุดมุ่งหมายในการเดินทาง เมื่อเรามีจุดหมายในการเดินทางแล้ว…
Read more

ฉันสัญญากับตัวเองว่า

สัญญากับตัวเองเพื่อบอกให้โลกใบนี้รู้ว่าฉันจะทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ ฉันสัญญากับตัวเองว่า….   ฉันจะแข็งแกร่งจนไม่มีอะไรสามารถกวนความสงบในใจฉันได้ ฉันจะพูดแต่เรื่องสุขภาพดี ความสุข และความมั่งคั่งร่ำรวย ต่อทุกคนที่ฉันพบ ฉันจะทำให้เพื่อนทุกคนรู้สึกว่ามีสิ่งดีๆ ในตัวเขา ฉันจะมองในแง่ดีของทุกสิ่งและทำให้สิ่งดีๆ นั้นเป็นความจริง ฉันจะคิดแต่สิ่งดีที่สุด ทำงานให้ดีที่สุด และคาดหมายเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุด ฉันจะตื่นเต้นกับความสำเร็จของคนอื่นพอๆ กับความสำเร็จของฉันเอง ฉันจะลืมข้อผิดพลาดในอดีตและมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จและความรวยที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ฉันจะมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา และยิ้มให้กับทุกคนที่ฉันพบ ฉันจะใช้เวลามากกับการพัฒนาตนเอง จนไม่มีเวลาวิจารณ์คนอื่น ฉันจะใหญ่เกินไปสำหรับความกังวล สง่างามเกินไปสำหรับการโกรธ แข็งแรงเกินไปสำหรับความกลัวและมีความสุขเกินไปที่ความเดือดร้อนจะทนอยู่ได้ ฉันจะคิดดีกับตัวเอง และประกาศสิ่งนี้ให้กับโลก ไม่ใช้การป่าวประกาศร้องออกมาดังๆ แต่ด้วยการกระทำที่ดี ฉันจะอยู่ในความเชื่อที่ว่าโลกทั้งโลกอยู่ข้างฉัน ตราบใดที่ฉันจริงใจกับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวฉันเอง จากบทเขียนของนักเขียนชื่อคริสเตียน ลาร์สัน ตั้งแต่ปีค.ศ. 1912 อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความเชื่อมั่นใจตนเอง

หัวใจความรวย

หัวใจความรวยหรือหัวใจเศรษฐี หัวใจความรวย เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ดัดแปลงมาจากหัวใจเศรษฐี  การที่บุคคลหนึ่งจะรวยได้นั้นควรประกอบความคุณสมบัติดังต่อไปนี้   1. หัวใจความรวยข้อแรก อุ ย่อมาจาก อุฏฐานสัมปทา หมายความว่าพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ (ขยันหา) ขยันหา คำว่าขยันหมายถึงการเดินไปข้างหน้า เมื่อตื่นนอนขึ้นมาก็เดินไปข้างหน้าทันที เงินเป็นของกลางใครขยันก็เดินออกไปหาเงินไปก่อน เพราะเงินถูกออกแบบมาให้อยู่กับคนขยัน ใครขยันมากคนนั้นก็ได้เงินมาก ใครขยันน้อยคนนั้นก็ได้เงินน้อย จำไว้ว่าใครขยันเงินก็อยากอยู่กับคนนั้น ส่วนใครเกียจคร้านเงินก้ไม่อยากอยู่ด้วย 2. หัวใจความรวยข้อสอง อา ย่อมาจาก  อารักขสัมปทา หมายความว่า การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบธรรม ( รักษาดี) รักษาดี หมายความว่าหากมีเงินก็ควรก็เก็บไว้ก่อนใช้จ่าย ไม่ใช้เงินเข้ามือซ้ายมือขวาจ่าย หรือเงินเข้ามือขวามือซ้ายจ่าย การเก็บเงินพอจะบอกประโยชน์ได้ดังนี้ หากเรามีเงินเก็บจะทำให้เรามีสุขภาพจิตดี มีชีวิตที่สมบูรณ์กว่าที่เป็นอยู่ 3. หัวใจความรวยข้อสาม กะ ย่อมาจาก  กัลยาณมิตตา หมายความว่าการคบหาสมาคมกับคนดีมีคุณธรรม…
Read more

ความรวย คืออะไร

ความรวย คืออะไร ความรวย คืออะไร ก่อนที่เราจะลงในรายละเอียด เรามาปรับทัศนคติในเรื่องความร่ำรวยกันให้ถูกต้องก่อนนะครับ   ความรวยคือ ความสามารถในตอบสนองความต้องการของชีวิตในทุกๆด้าน ซึ่งความสามารถในตอบสนองความต้องการของชีวิตนั้นมีเงินมาเป็นเครื่องมือในการพิจารณา แต่เงินจะเป็นตัวทำให้เรารวย เมื่อเรารวยแล้ว เราก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของใช้ชีวิต หรือใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ ความรวยคือการมีเงินทองอยู่เป็นจำนวนมากมายมหาศาล ส่วนความมั่งคั่งคือการที่เราแปลงเงินให้เป็นสินทรัพย์อย่างอื่นที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินกลับคืนมา ถ้าเราอยากมีชีวิตที่สุขสบาย มีความสุขเราเพียงแค่เพิ่มความรวยหรือเพิ่มเงิน หรือเพิ่มสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินกลับมา….สุดท้ายเราจะมีอิสระ ใช้เวลาตามใจปรารถนา     คำว่าอิสรภาพ คือการที่เรามีสิทธิเลือก ที่จะทำในสิ่งที่เรารักและ การทำตามความฝันตนเอง ความรวย กับเงิน เป็นสิ่งคู่กัน เพราะ จำนวนเงินเป็นเครื่องชี้วัดระดับความรวย ความมั่งคั่ง กับ สินทรัพย์ เป็นสิ่งคู่กัน เพราะ จำนวนสินทรัพย์เป็นเครื่องชี้วัดระดับความมั่งคั่ง เงิน คือ เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการ เงินจึงมีค่าเป็นกลางและกาลเวลา สินทรัพย์ คือ…
Read more