Latest Posts

อยากรวย ต้องมีนิสัยอะไรบ้าง ตอน 1

อยากรวย ต้องมีนิสัยอะไรบ้าง ตอน 1 อยากรวย ต้องรู้ว่าควรปลูกฝังนิสัยคนรวยให้เข้ามาอยู่ในตัวเราให้มากที่สุดครับ  เพราะความรวยนั้นลอกกันได้ ลองฝึกนิสัยคนรวยเหล่านี้ดูครับ ผมเชื่อว่ามันจะทำให้เรารวยขึ้นได้ ในเมื่อคนรวยมีนิสัยแบบนี้แล้วรวย เมื่อเรามีนิสัยแบบนี้ จะไม่รวยหรือครับ ลองพิสูจน์กันดีกว่าครับ 1. อยากรวย ต้องกล้าพูดถึงเรื่องเงิน กล้าถามเรื่องเงิน พูดคุยเรื่องเงินได้ 2. อยากรวย ต้องหารายได้จากงานที่ตนเองชอบ มีความสุขและสนุกกับการหารายได้ 3. อยากรวย ต้องมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางเสมอ เพราะคนรวยมักจะมีรายได้หลายทาง 4. อยากรวย ต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เพราะจากรายงานการวิจัยของคนรวยเกิดใหม่ พบว่ามีนิสัยที่เหมือนกันคือ ชอบอ่านหนังสือ 5. อยากรวย ต้องเข้าใจว่า เงินคือความสุข การมีเงินคือการมีความสุข 6. อยากรวยต้องรู้จักกับการลงทุน การบริหารเงินออมแล้วนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน…
Read more

อยากรวย โดยไม่ต้องทำงาน

อยากรวย โดยไม่ต้องทำงานบ้างไหมครับ ชีวิตนี้คงได้ทำสิ่งต่างๆ ตามที่หัวใจต้องการเมื่อเรารวยโดยอัตโนมัติหรือมีรายได้เข้ามาโดยที่ไม่ต้องทำงาน เพียงแค่คิดว่ารวย แล้วได้ความรวยเข้ามาทันทีทันใด แม้…มันช่างมหัศจรรย์เสียจริง รวยโดยไม่ต้องทำงานมีจริงไหม แล้วทำอย่างไรจึงจะรวยได้โดยไม่ต้องทำงาน เราต้องมาปรับความคิดกันใหม่ให้เข้าใจตรงกันก่อนว่า รวยโดยไม่ต้องทำงานในความหมายของผมแล้วคือ การที่เรามีรายได้เข้ามาเป็นประจำสม่ำเสมอ อาจจะมีรายได้เข้ามาเป็นรายวัน รายเดือนหรือรายปี ซึ่งเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน นั้นคือความหมายที่ถูกต้องของการรวยโดยไม่ต้องทำงาน ถ้าเราไม่ได้เกิดมากับครอบครัวที่เป็นมหาเศรษฐี จนสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานแล้ว เราต้องทำงานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองและนั้นเป็นหนทางเดียว เมื่อเราทำงานไปได้สักระยะคงจะมีคำถามเกิดขึ้นว่า หากเราไม่ได้ทำงานแล้วจะมีรายได้มาจากไหนบ้าง…. หาข้อมูลศึกษา … ศึกษา … จนได้ล่วงรู้ถึงคำว่า Passive Income  หมายถึงการมีรายได้เข้ามาโดยที่ไม่ต้องทำงาน และผมได้พบสูตร รวยโดยไม่ทำงาน คือ หรืออีกสูตรสลับตัวแปลในสมการ จากสมการหรือ สูตรความรวยโดยไม่ต้องทำงาน พบว่ามีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ 2 ตัวแปลคือ 1. เงินต้น…
Read more

อยากรวย ต้องรู้แหล่งรายได้

อยากรวย ต้องรู้แหล่งรายได้แบบ Passive Income รายได้หมายถึงเงินที่ได้รับมา ซึ่งรายได้จะมาจาก 2 แบบคือ 1. การนำแรงกาย/นำความรู้/ความสามารถไปแลกกับเงินมา ( Active Income ) 2. รายได้งอกเงยขึ้นเองโดยไม่ต้องทำงาน ( Passive Income ) ผมไม่ขอพุดถึงรายได้แบบ Active Income แล้วกันนะครับ เพราะเราทุกคนคงมีรายได้มาจากทางนี้กันเป็นส่วนใหญ่ เพราะการรับจ้างทำงานทั้งรายวันและรายเดือนหรือรับเงินตามผลงาน ต้องนำบางสิ่งบางอย่างไปแลกกับรายได้มา หากเรานำกำลังแรงกายหรือเวลาไปแลกกับรายได้แน่นอนครับว่า เวลาและแรงกายของเรามีจำกัด เมื่อเราหมดแรงกายหรือหมดเวลารายได้ก็จะหมดตาม ผมเน้นย้ำตรงนี้ว่า อยากรวยต้องรู้จักรายได้แบบ Passive Income เพราะรายได้แบบนี้จะไม่มีเงือนไขด้านแรงกายหรือเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น เพราะรายได้จะไหลเข้ามาโดยอัตโนมัติ สำหรับรายได้แบบ Passive Income นั้นผมจะแบ่งออกเป็น 6 ชนิด 1. อยากรวย ต้องมีสินทรัพย์ทางการเงิน…
Read more

อยากรวย ต้องรู้จักบริหารเงิน

อยากรวย ต้องรู้จักการบริหารเงินส่วนบุคคล เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเงินคือเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่ง เงินคือสิ่งดีงามของชีวิต เงินคือพลังงานด้านบวก ดังนั้นเมื่อได้รับเงินมาเราควรที่จะบริหารเงินที่ได้รับมาเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นเมล็ดพันธุ์ (เงิน) ของเราเติบโตแล้วให้เราเก็บดอกผลกินได้ในอนาคต   ในเรื่องทางการเงินนั้น มีมิติการเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน คือ 1. อยากรวย ต้องรู้จักการหารายได้ อยากรวยต้องรู้ช่องทางของรายได้ที่เข้ามา ยิ่งรายได้มีมากหลากหลายช่องทาง ยิ่งทำให้เรารวยเร็วขึ้น 2. อยากรวย ต้องรู้จักการเก็บออมเงิน อยากรวยต้องรู้ว่า ควรเก็บออมเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ที่เข้ามา อยากรวย ต้องรู้สูตรในการเก็บออมเงิน คือ รายได้ – เงินออม = รายจ่าย 3. อยากรวย ต้องรู้จักประมาณในการใช้จ่าย รู้จักใช้ชีวิตพอเพียง…
Read more