การตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อความรวย

   

ก่อนจะใช้ชีวิตหรือเดินทางไปตามเส้นทางของชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตั้งเป้าหมายในชีวิต และหากความรวยเป็นหนึ่งในเป้าหมายในชีวิตของเรา วิธีการตั้งเป้าหมายในเรื่องความรวยคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอน ความรวยคือปริมาณเงินที่เราต้องการมีไว้ในความครอบครอง นั้นแสดงว่าแต่ละคนมีความต้องการเงินไว้ในความครอบครองจำนวนไม่เท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน

วิธีตั้งเป้าหมายในชีวิตโดยมีความรวยเป็นหนึ่งในเป้าหมายนั้นด้วยมีวิธีการดังต่อไปนี้

  1. กำหนดรายได้ที่ต้องการอย่างชัดเจน โดยระบุจำนวนเงินที่แน่นอนและระยะเวลาที่จะไปถึง เช่นฉันจะมีรายได้เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ภายในกำหนด ๒ ปี นับจากวันนี้ (๒ มกราคม ๒๕๕๗)
  2. กำหนดจำนวนเงินที่ต้องการไว้ในครอบครองสุทธิ เช่นฉันจะมีเงินเก็บในบัญชีออมทรัพย์จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนอายุ ๓๕ ปี เป็นต้น
  3. ตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายเงินและการใช้ชีวิตในแบบพอเพียงโดยกำหนดว่าจะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยบอกตัวเองว่าจะซื้อสิ่งของที่มีแต่ความจำเป็นต้องใช้เท่านั้น

การตั้งเป้าหมายเพื่อความรวยที่ดีคือ การเขียนเป้าหมายความรวยที่ต้องการลงบนกระดาษ เขียนจำนวนเงินอย่างชัดเจน กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน และทบทวนเป้าหมายความรวยของตนเองอยู่เป็นประจำ (ไม่จำเป็นต้องรู้ว่ารายได้จะมาจากไหน ขอแค่มีเป้าหมาย) การมีเป้าหมายก็เหมือนกับการเดินทางโดยมีจุดมุ่งหมายในการเดินทาง เมื่อเรามีจุดหมายในการเดินทางแล้ว ต่อให้เราใช้เวลาเดินทางนานหรือหลงทางไปบ้าง แต่สุดท้ายเราก็จะหาทางเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายความรวยให้ได้ ผิดกับคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่ไม่มีทิศทางที่แน่ชัด สุดท้ายก็วนเวียนอยู่ในเส้นทางเดิมๆ ซ้ำๆไปมา

ประโยชน์อีกอย่างของการตั้งเป้าหมายความรวยคือการที่เราจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นในระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายความรวยของเรา เพราะระหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายเพื่อความรวย โดยสมองและจิตใต้สำนึกจะช่วยกันหาหนทางและวิธีเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย เราจะได้พัฒนาทักษะ ทัศนคติและความสามารถใหม่ๆของตนเอง เพื่อเพิ่มรายได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เมื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราก็จะมีเงินไว้ในครอบครองมากขึ้น พูดง่ายๆคือเรารวยขึ้นนั้นเอง เพราะฉะนั้นจงตัดสินใจว่าเราต้องการร่ำรวยอย่างแท้จริง เขียนความรวยในอุดมคติของเราออกมาให้ชัดเจน อันได้แก่จำนวนรายได้ จำนวนเงินเก็บ การเก็บเงินการใช้จ่ายเงิน อ่านทบทวนเป้าหมายความรวยอย่างสม่ำเสมอและในแต่ละวันจงทำบางสิ่งบางอย่างที่จะพาเราไปยังเป้าหมายความรวยที่หวังไว้…