ความรวย คืออะไร

ความรวย คืออะไร ก่อนที่เราจะลงในรายละเอียด เรามาปรับทัศนคติในเรื่องความร่ำรวยกันให้ถูกต้องก่อนนะครับ   ความรวยคือ ความสามารถในตอบสนองความต้องการของชีวิตในทุกๆด้าน ซึ่งความสามารถในตอบสนองความต้องการของชีวิตนั้นมีเงินมาเป็นเครื่องมือในการพิจารณา แต่เงินจะเป็นตัวทำให้เรารวย เมื่อเรารวยแล้ว เราก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของใช้ชีวิต หรือใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ ความรวยคือการมีเงินทองอยู่เป็นจำนวนมากมายมหาศาล ส่วนความมั่งคั่งคือการที่เราแปลงเงินให้เป็นสินทรัพย์อย่างอื่นที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินกลับคืนมา ถ้าเราอยากมีชีวิตที่สุขสบาย มีความสุขเราเพียงแค่เพิ่มความรวยหรือเพิ่มเงิน หรือเพิ่มสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินกลับมา….สุดท้ายเราจะมีอิสระ ใช้เวลาตามใจปรารถนา     คำว่าอิสรภาพ คือการที่เรามีสิทธิเลือก ที่จะทำในสิ่งที่เรารักและ การทำตามความฝันตนเอง

aboutmoney

ความรวย กับเงิน เป็นสิ่งคู่กัน เพราะ จำนวนเงินเป็นเครื่องชี้วัดระดับความรวย

ความมั่งคั่ง กับ สินทรัพย์ เป็นสิ่งคู่กัน เพราะ จำนวนสินทรัพย์เป็นเครื่องชี้วัดระดับความมั่งคั่ง

เงิน คือ เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการ เงินจึงมีค่าเป็นกลางและกาลเวลา

สินทรัพย์ คือ การนำเงินไปแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเพิ่มมูลค่าตามกาลเวลา

ระดับความรวย เป็นการวัดจำนวนเงินที่อยู่ในความครอบครองของคนใดคนหนึ่ง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ระดับความมั่งคั่ง เป็นการวัดจำนวนสินทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของคนใดคนหนึ่ง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

เพราะระดับความรวยแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในชีวิต