สูตรความรวย

สูตรความรวยเหมือนกับสูตรความสำเร็จอื่นๆ ที่ทุกคนต้องการนำไปใช้ บางคนตั้งความรวยไว้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในชีวิตที่่ต้องการไปถึง ความจริงแล้วความรวยมีสูตรเหมือนสมการทางคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ที่เราเรียนกันมา และเมื่อเรานำสูตรความรวยไปใช้แน่นอนว่าเราจะได้ตัวเลขทางการเงินที่เพิ่มขึ้นและนั้นคือการประสบความสำเร็จความรวย

สูตรความรวยตามแนวคิดของผมและทำกำลังใช้สมการความรวยนี้อยู่ มีดังนี้

สูตรความรวยประกอบด้วยตัวแปลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

1. ระดับความรวยที่ต้องการเป็นตัวเลข (วัดออกมาได้ด้วยจำนวนเงินที่ต้องการ) แทนค่า RICH

2. ความปราถนาอย่างแรงกล้าหรือความฝันที่จริงจัง แทนค่า PASSION

3. ความเชื่อว่าเราเป็นคนรวยได้ (รวมทั้งระบบความคิดอันเกี่ยวกับความรวย) แทนค่า FAITH

4. ลงมือทำในสิ่งที่ทำแล้วได้แรงบันดาลใจหรือทำในสิ่งที่หัวใจตัวเองต้องการ แทนค่า INSPIRED ACTION

RICH SUCCESS (สูตรความรวย) = PASSION+FAITH+INSPIRED ACTION

wcrich3

 

จากสมการ หรือสูตรความรวย พิเคราะห์พิจารณาจากตัวแปลดังดล่าว หน้าที่ของเราคือนำการใช้ชีวิตมาเติมแต่งในสมการให้สมบูรณ์ตามตัวแปลที่กำหนดคือ ความปราถนาอันแรงกล้าที่จะรวย ความเชื่อว่าเราสามารถรวยได้ และลงมือทำในสิ่งที่รัก แล้วเงินจะตามมาเอง

นี้เป็นเพียงสูตรความรวยที่มีคนเคยทำแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วเท่านั้น ความจริงแล้วยังมีสูตรความรวยอีกหลายสูตรที่ยังไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมา การมีสูตรความรวยเฉพาะเจาะจงเป็นสมการคณิตศาสตร์ของตนเอง จะทำให้คนนั้นไม่ต้องใช้สูตรความรวยของคนอื่น แต่ถ้าใครยังไม่มีสูตรความรวยของตนเอง ลองนำสูตรความรวยนี้ไปทดลองใช้ดู…ในเมื่อคนอื่นใช้แล้วรวย ทำไมเราจะใช้แล้วไม่รวยจริงใหม่ครับ….ท้ายที่สุดขอฝากสูตรความรวยให้ท่านนำไปใส่ในสมการ บวก ลบ คูณหาร แล้วเป็น สูตรความรวยของตนเองกันดู

สูตรความราย = รายได้-รายจ่าย+เงินออม+การลงทุน

สูตรความรวย = รายได้จากการลงทุน+รายได้โดยไม่ต้องทำงาน+รายได้อื่นๆอีกหลายช่องทาง

สูตรความรวย = ขยันหาเงิน +  รักษาเงินที่หามาได้ + รู้จักคบหาเพื่อนที่ดี + ใช้ชีวิตพอเพียง

และอื่นๆ อีกมากหมาย มาหาสูตรความรวยที่เหมาะสมกับตัวเราเองกันดีกว่าครับบ

บางครั้งแค่สูตรความรวยยังไม่พอ ต้องคิดแล้วรวยด้วยนะครับบ