หลักสูตร ศาสตร์แห่งความร่ำรวย

(The Science Of Getting Rich &  Think and Grow Rich)

ศาสตร์แห่งความร่ำรวย

บทความทั้งหมดนี้ ผมได้รับแรงบันดาลใจมากจากหนังสือสองเล่มที่แปรเปลี่ยนชีวิตผมให้ได้รับความร่ำรวยและอิสรภาพทางการเงิน จนมาถึงทุกวันนี้ นั้นคือ หนังสือ ศาสต์แห่งความร่ำรวย (The Science Of Getting Rich) และ คิดอย่างไรให้รวย (Think and Grow Rich)

ผมอยากแบ่งปันสิ่งดีจากภายในหนังสือสองเล่มนี้ โดยนำมาเรียบเรียงใหม่ในสไตน์ของผมเอง เพื่อให้อ่านง่าย และนำไปใช้ปฏิบัติได้ทันที โดยผมจะสรุปให้ประเด็นสำคัญ สรุปเป็นข้อๆ เพื่อให้ทำเข้าใจได้ทันที อ่านแล้วนำไปปรับใช้ได้ทันที

บทที่ 1 บทนำ ศาสตร์แห่งความร่ำรวย

บทที่ 2 กฎของศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย

บทที่ 3 เราทุกคนเกิดมามีสิทธิ์มั่งคั่งร่ำรวยโดยธรรมชาติ

บทที่ 4 ก้าวข้ามข้อจำกัดเพื่อไปสู่ความร่ำรวย

บทที่ 5 ความร่ำรวยมาได้อย่างไร

บทที่ 6 การสำนึกรู้คุณนำไปสู่ความร่ำรวย

บทที่ 7 คิดอย่างไรให้รวย

บทที่ 8 ลงมือทำเพื่อไปสู่ความร่ำรวย

บทที่ 9 เลือกงานที่ใช่เพื่อสร้างความร่ำรวย

บทที่ 10 จงชอบความก้าวหน้าและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

บทที่ 11 วิธีเปลี่ยนความปราถนาให้เป็นเงิน