อยากรวย ต้องมีนิสัยอะไรบ้าง ตอน 1

อยากรวย ต้องรู้ว่าควรปลูกฝังนิสัยคนรวยให้เข้ามาอยู่ในตัวเราให้มากที่สุดครับ  เพราะความรวยนั้นลอกกันได้ ลองฝึกนิสัยคนรวยเหล่านี้ดูครับ ผมเชื่อว่ามันจะทำให้เรารวยขึ้นได้ ในเมื่อคนรวยมีนิสัยแบบนี้แล้วรวย เมื่อเรามีนิสัยแบบนี้ จะไม่รวยหรือครับ ลองพิสูจน์กันดีกว่าครับ

1. อยากรวย ต้องกล้าพูดถึงเรื่องเงิน กล้าถามเรื่องเงิน พูดคุยเรื่องเงินได้

2. อยากรวย ต้องหารายได้จากงานที่ตนเองชอบ มีความสุขและสนุกกับการหารายได้

3. อยากรวย ต้องมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางเสมอ เพราะคนรวยมักจะมีรายได้หลายทาง

4. อยากรวย ต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เพราะจากรายงานการวิจัยของคนรวยเกิดใหม่ พบว่ามีนิสัยที่เหมือนกันคือ ชอบอ่านหนังสือ

5. อยากรวย ต้องเข้าใจว่า เงินคือความสุข การมีเงินคือการมีความสุข

6. อยากรวยต้องรู้จักกับการลงทุน การบริหารเงินออมแล้วนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน

7.  อยากรวย ต้องมีเป้าหมายชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องรายได้ รายจ่าย การลงทุน และจำนวนเงินที่ต้องการ

8. อยากรวย ต้องคิดถึงเรื่องการเติบโตตามกาลเวลาทั้งความคิด และเงิน

9. อยากรวย ต้องรู้จักให้รางวัลตัวเองเมื่อทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จ

10. อยากรวย ต้องทำงานหนักในระยะสั้นเพื่อเก็บเงิน จากนั้นนำเงินไปทำงาน

11. อยากรวย ต้องรู้จักเลือกคบหาเพื่อน เพื่อนที่เก่ง เพื่อนที่รวย

12. อยากรวย ต้องรู้จักคบคนเก่งไว้คอยปรึกษา

13. อยากรวย ต้องรู้จักเกมทางการเล่น และเล่นเกมทางการเงินเพื่อชนะ

14. อยากรวย ต้องเชื่อมั่นใจตนเอง เมื่อตัดสินใจแล้วต้องหาเหตุผลและความคิดมาสนับสนุน

15. อยากรวย ต้องเป็นผู้ฟังมากกว่าเป็นคนพูด

16. อยากรวย ต้องรู้จักสรรเสริญคนรวย ชื่นชมคนรวย โดยเฉพาะคนที่สร้างความรายขึ้นมาเองได้ด้วยตนเอง เพราะเราจะเป็นหนึ่งในคนรวยพวกนั้นด้วย

17. อยากรวย ต้องอ่อนน้อม ถ่อยตัวและอ่อนโยน

18. อยากรวย ต้องคิดให้ใหญ่เข้าไว้ เพราะการคิดใหญ่หรือการคิดเล็ก ต่างก็ใช้พลังงานในการคิดเท่ากัน

19. อยากรวย อย่ารอโอกาส ควรออกไปแสวงหาโอกาสหรือสร้างโอกาสขึ้นเอง อย่าลืมว่า โอกาสที่มีค่าไม่ได้มาด้วยการรอคอย แต่เกิดจาการแบ่งเวลา

20. อยากรวย ต้องรู้จักมองโลกในแง่บวก และคบหาเพื่อนหรือบุคลใกล้ชิดที่มองโลกในแง่บวก เพราะพลังงานด้านบวกจะทำให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

หากเราไม่รู้ต้องศึกษาค้นคว้าและลงมือทำ ถ้าไม่เก่ง ไม่ชำนาญก็ต้องลงมือทำ ทำ และทำ

เพราะ ความรู้ + ทักษะ + การลงมือทำ = ความสำเสร็จ หรือความร่ำรวย

ขอให้ความรวยจงเกิดกับผู้ที่พร้อมพัฒนาตนเองครับ…