อยากรวย ต้องมีนิสัยอะไรบ้าง ตอน 2

 

21. อยากรวย ต้องรู้จักความเสี่ยง รู้ว่าความเสี่ยงจะให้ผลตอบแทนสูงกลับมา

22. อยากรวย ต้องกล้าโปรโมทตนเอง หรือพูดถึงข้อดีของตนเองมากกว่าข้อเสียของตนเอง

23. อยากรวย ต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับ

24. อยากรวย ต้องเลิกบ่น เลิกกล่าวสิ่งต่างๆ รอบตัวเราและรับผิดชอบต่อชีวิตตนเอง

25. อยากรวย ต้องมองหาโอกาสในทุกปัญหา เพราะนั้นโจทก์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและให้เราแก้โจทก์

26. อยากรวย ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อ่าน ฟัง เข้าร่วมกันสัมมนา

27. อยากรวย ต้องเป็นนักอ่านหนังสือ

28. อยากรวย ต้องรู้ว่าเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวินาทีนั้นมีค่ามาก เห็นคุณค่าของเวลาที่ผ่านไป เพราะเวลาไม่สามารถย้อนกลับมาได้

29. อยากรวย ต้องมองไปข้างหน้าและเห็นอนาคตของตนเอง

30. อยากรวย ต้องรู้จักตัวเราเองว่าต้องการอะไรในชีวิต ต้องชัดเจนในเป้าชีวิต ชัดเจนในจำนวนรายได้ และชัดเจนในสินทรัพย์ที่ต้องการ

31. อยากรวย ต้องรู้จักบริหารเวลา หรือแบ่งเวลาให้เป็น รู้คุณค่าของเวลา

32. อยากรวย ต้องรู้จักพูดคำว่าในโลกนี้มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ

33. อยากรวย ต้องคิดว่าความรวยคือ สิ่งดีงาม ความรวยคือความรักและความสุข

34. อยากรวย ต้องมีความมั่นใจในตนเอง

35. อยากรวย ต้องมีวิสัยทัศน์ มองเห็นอนาคตของตนเองอย่างชัดเจน

36. อากรวย ต้องรักตนเองให้มากๆ เมื่อรักตนเองมากแล้วก็แบ่งปันความรักที่มีไปให้คนอื่น

37. อยากรวย ต้องรู้จักขอบคุณสิ่งดีที่เข้ามาในชีวิต ขอบคุณทุกอย่างที่มี ทุกอย่างที่เป็น และทุกอย่างที่กำลังเป็น

38. อยากรวย ต้องเริ่มต้นที่วิธีคิด ความรู้สึก และการกระทำผิด เพราะทั้งหมดทำไปสูผลลัพธ์

39. อยากรวยต้องลงมือทำ พัฒนาทักษะในการหาเงิน ทักษะทางการด้านเงินและการลงทุน

40. อยากรวย ต้องลงมือทำ ลงมือทำในสิ่งที่จะพาเราไปสู่ความรวย

อยากรวย อย่ามั่วแต่อยาก อยาก และอยาก เพียงอย่างเดียว ควรลงมือ โดยเริ่มจากการหารายได้ การบริหารรายจ่าย การเก็บออม การลงทุน ผมบอกความลับอย่างหนึ่งให้ว่า ความรวย เป็นทักษะชีวิตที่สามารถพัฒนาฝึกฝนกันได้ โดยเริ่มจากวิธีคิดก่อน จากนั้นนำวิธีคิดไปสู่แนวทางปฏิบัติ หาเครื่องมือ ซึ่งท้ายคือผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นความรวย ศาสตร์แห่งความร่ำรวยจริงๆแล้วคือ วิธีคิด แนวทางปฏิบัติ การสร้างอุปนิสัย และทางด้านจิตวิทยา