อยากรวย ต้องรู้แหล่งรายได้แบบ Passive Income

รายได้หมายถึงเงินที่ได้รับมา ซึ่งรายได้จะมาจาก 2 แบบคือ

1. การนำแรงกาย/นำความรู้/ความสามารถไปแลกกับเงินมา ( Active Income )

2. รายได้งอกเงยขึ้นเองโดยไม่ต้องทำงาน ( Passive Income )

ผมไม่ขอพุดถึงรายได้แบบ Active Income แล้วกันนะครับ เพราะเราทุกคนคงมีรายได้มาจากทางนี้กันเป็นส่วนใหญ่ เพราะการรับจ้างทำงานทั้งรายวันและรายเดือนหรือรับเงินตามผลงาน ต้องนำบางสิ่งบางอย่างไปแลกกับรายได้มา หากเรานำกำลังแรงกายหรือเวลาไปแลกกับรายได้แน่นอนครับว่า เวลาและแรงกายของเรามีจำกัด เมื่อเราหมดแรงกายหรือหมดเวลารายได้ก็จะหมดตาม

ผมเน้นย้ำตรงนี้ว่า อยากรวยต้องรู้จักรายได้แบบ Passive Income เพราะรายได้แบบนี้จะไม่มีเงือนไขด้านแรงกายหรือเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น เพราะรายได้จะไหลเข้ามาโดยอัตโนมัติ

สำหรับรายได้แบบ Passive Income นั้นผมจะแบ่งออกเป็น 6 ชนิด

1. อยากรวย ต้องมีสินทรัพย์ทางการเงิน เช่นการมีหุ้นปันผลสูง หรือกองทุนรวมที่จ่ายปั่นผล หรือพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ดอกเบี้ย สิ่งเหล่านี้จะสร้างกระแสเงินสดให้เรามากยิ่งขึ้น

2. อยากรวย ต้องมีทรัพย์สินทางปัญหา เช่นการเขียหนังสือ การประดิษฐ์สิ่งของเพื่อให้โลกนำไปใช้ หรือการคิดค้นอะไรใหม่ๆ แล้วนำไปจดลิขสิทธิ์นั้นจะทำให้เรามีรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา

3. อยากรวย ต้องมีรายได้จากการทำงานผ่านอินเตอร์ เน็ต ซึ่งได้แก่การสร้างเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรม

4. อยากรวย ต้องมีอสังหาริมทรัพย์แล้วปล่อยให้เช่า

5. อยากรวย ต้องมีธูรกิจเฟรนไช

6.  อยากรวย ต้องทำธุรกิจเครือข่าย วิธีนี้ง่ายที่สุดและสร้างเศรษฐีใหม่ๆได้เร็วที่สุด เพราะแค่หาคนมาต่อสายสินและเพิ่มยอดก็ทำให้เรารวยขึ้นมาได้แล้ว

อยากรวย ผมขอแนะนำให้รู้จักการสร้างรายได้แบบ Passive Income เท่านั้น เพราะรายได้จะเข้ามาโดยตลอดและต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องแรงกาย/ความรู้หรือเรื่องเวลาเลย ทำให้รายได้ที่เข้ามาในชีวิตของราไม่มีเพดานจำกัดด้วย อยากรวยหันมาสร้างรายได้แบบ Passive Income กันดีกว่า..