อยากรวย โดยไม่ต้องทำงานบ้างไหมครับ

ชีวิตนี้คงได้ทำสิ่งต่างๆ ตามที่หัวใจต้องการเมื่อเรารวยโดยอัตโนมัติหรือมีรายได้เข้ามาโดยที่ไม่ต้องทำงาน เพียงแค่คิดว่ารวย แล้วได้ความรวยเข้ามาทันทีทันใด แม้…มันช่างมหัศจรรย์เสียจริง รวยโดยไม่ต้องทำงานมีจริงไหม แล้วทำอย่างไรจึงจะรวยได้โดยไม่ต้องทำงาน เราต้องมาปรับความคิดกันใหม่ให้เข้าใจตรงกันก่อนว่า

รวยโดยไม่ต้องทำงานในความหมายของผมแล้วคือ การที่เรามีรายได้เข้ามาเป็นประจำสม่ำเสมอ อาจจะมีรายได้เข้ามาเป็นรายวัน รายเดือนหรือรายปี ซึ่งเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน นั้นคือความหมายที่ถูกต้องของการรวยโดยไม่ต้องทำงาน

ถ้าเราไม่ได้เกิดมากับครอบครัวที่เป็นมหาเศรษฐี จนสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานแล้ว เราต้องทำงานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองและนั้นเป็นหนทางเดียว เมื่อเราทำงานไปได้สักระยะคงจะมีคำถามเกิดขึ้นว่า หากเราไม่ได้ทำงานแล้วจะมีรายได้มาจากไหนบ้าง…. หาข้อมูลศึกษา … ศึกษา … จนได้ล่วงรู้ถึงคำว่า Passive Income  หมายถึงการมีรายได้เข้ามาโดยที่ไม่ต้องทำงาน และผมได้พบสูตร รวยโดยไม่ทำงาน คือ

รวยโดยไม่ต้องทำงาน

หรืออีกสูตรสลับตัวแปลในสมการ

รวยโดยไม่ต้องทำงาน

จากสมการหรือ สูตรความรวยโดยไม่ต้องทำงาน พบว่ามีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ 2 ตัวแปลคือ

1. เงินต้น หากเรามีเงินต้นจำเป็นนวนมาก เราก็จะมีรายได้แบบ Passive Income เป็นจำนวนมากตาม

2. อัตราผลตอบแทน ซึ่งผลตอบแทนที่สูงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มสูงตามไปด้วย

ต้วอย่าง ผมต้องการมีรายได้แบบ Passive Income เดือนละ 30,000 บาท ผมจะทำยังไง

คำตอบ ผมต้อง หาเงินต้น และสร้างผลตอบแทนจากเงินต้นนั้น สมมติผมลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมดัชนี ได้ผลตอบแทน 10 เปอร์เซนต์ต่อปี  แทนค่าในสูตร

รวยโดยไม่ต้องทำงาน

นั้นคือผมต้องใช้เงินต้นจำนวน 3.6 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทน 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี หน้าที่ของผมที่ต้องทำต่อไปคือ หาเงินให้ได้ 3.6 ล้าน และรู้จักนำเงินที่ได้ไปลงทุน ง่ายมาก

นี้คือตัวอย่างตาราง

ตารางรวย

สรุป อยากรวยโดยไม่ต้องทำงาน ควรมีเงินต้นมากพอจำนวนหนึ่ง แล้วลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด เพื่อจะได้มีรายได้เข้ามาแบบไม่ต้องทำงาน

อย่าลืมว่าตัวแปรที่สำคัญคือ เงินต้นและอัตราผลตอบแทน จะหาเงินต้นมาจากไหนก็ได้ ทำงาน หรือเก็บออม แล้วนำไปลงทุน นี้คือ รวยโดยไม่ต้องทำงานอย่างแท้จริง …