เคล็ดลับสร้างความรวย

 เคล็ดลับสร้างความรวย

สำหรับคนที่อยากรวย ต้องการหาเคล็ดลับหรือวิธีการเพื่อที่จะพาเราไปสู่ความร่ำรวยนั้น วันนี้ผมจะมา บอกเคล็ดลับจากศาสตร์แห่งความรวย และจากการอ่านหนังสือหรือรวบรวมข้อมูลหลายๆด้าน   ทำให้ทราบว่าเมื่อเราพูดถึงความรวยแล้ว เราจะพูดกันถึงเรื่องเงินๆทองๆ  การจะก้าวไปสู่ความร่ำรวยได้นั้นเราจะโฟกัสหรือมุ่งเป้าประสงค์ไปที่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียว  ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเงินกับจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งเดียวกัน และเงินคือเครื่องมือที่ทำให้เรารวยได้เร็วที่สุด โดยวิธีปฏิบัติเพื่อสร้างความรวย (สำหรับคนที่ยังไม่รวย) มีดังนี้

  1. กำหนดจำนวนเงินที่ต้องการจริงๆ โดยให้ระบุชัดเจนไปเลยว่าต้องการเงินจำนวนเท่าไหร่  เพราะจำนวนเงินที่อยากได้มีผลต่อจิตใต้สำนึกและสมองของเรา นั้นคือจิตใต้สำนึกจะรับเงินเท่ากับจำนวนที่เราต้องการ
  2. เมื่อได้รับเงินมาแล้วจะนำไปทำอะไร ต้องนำอะไรหรือสิ่งใดไปแลกมา เข้าใจว่าเงินต้องแลกด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่าง เพราะของฟรีไม่มีในโลก
  3. ระบุเวลาที่อยากได้เงินลงไปเลยว่าจะได้เงินเมื่อไหร่  ปล่อยให้เป็นเรื่องของสมอง จิตใต้สำนึกหรืออะไรก็ตามแต่หาวิธีหรือวางแผนการให้ได้เงินมา
  4. กำหนดแผน ที่จะได้เงินตามที่ต้องการ ลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งทันที ที่จะได้รับเงินโดยเราไม่จำเป็นต้องความพร้อม แค่ลงเมือทำเพื่อให้บางสิ่งบางอย่างเริ่มปรากฏขึ้นเท่านั้น
  5. เขียนทุกอย่างลงบนกระดาษ โดยแต่งประโยคประกอบด้วย จำนวนเงิน ระยะเวลา การแปลกเปลี่ยน วิธีการ แผนงานและขั้นตอน
  6. อ่านสิ่งที่เขียนออกมาดังๆ ในเวลาเช้าตื่นนอนและก่อนนอน เพื่อให้มันซึมซับลงไปในระดับจิตใต้สำนึก ซึ่งตามกฎแห่งการดึงดูดแล้ว เราจะดึงดูดมันเข้ามาในชีวิตเรา ซึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในชีวิตเรา

ตัวอย่างประโยคทีที่ใช้พูดกับตัวเอง เคล็ดลับสร้างความรวย

“ผมจะมีเงินหนึ่งล้านบาทก่อนอายุ 35 ปีและ จะมีเงินสิบล้านก่อนอายุ 40 ปี โดยการทำงาน เก็บเงิน    ออมเงิน ลงทุน และหารายได้พิเศษนอกเวลาตามความสามารถและเพิ่มช่องทางในการเข้ามาของเงินให้มากยิ่งขึ้น ผมจะอ่านหนังสือ พัฒนาความรู้ ทักษะการการเงินและการลงทุน ผมจะใช้เงินอย่างพอเพียง และผมเชื่อว่าผมจะทำสำเร็จ ผมจะได้รับเงินหนึ่งล้านบาทก่อนอายุ 35 ปี ขอบคุณครับ ขอบคุณจริงๆ”

ประโยคดังกล่าวสามารถดัดแปลงได้ตามถ้อยคำของตนเอง เน้นว่าให้อ่านมันทุกวันนะครับ เพราะมันช่วยได้จริงๆ การที่เราอ่านมันทุกวันจะเป็นการจุดประกายไฟภายในจิตใต้สำนึกของเราให้ลุกโชติช่วง เพื่อผลัดดันให้เราเป็นเจ้าของเงินจำนวนที่ต้องการ เรานึกคิด คิดถึง ปรารถนา อยากได้เงินและ มีความมุ่งมั่งอย่าแรงกล้า (Passion) แน่นอนว่าเงินจะเข้ามาอยู่กับคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความมุ่งมาดปรารถนาอย่างแน่นอน หากระดาษปากกาและลงมือทำเลยครับ…

เคล็ดลับสร้างความรวย