วิธีคิดเกี่ยวกับเงินเ (เงินคือ ความรวย)

ความรวยในความหมายของผมคือการมีปริมาณเงินไว้ในครอบครองจำนวนมากตามที่ต้องการ เพราะฉนัั้นสิ่งที่เราควรให้ความสนใจในระบบความคิดของเราคือ เงิน

เงินคืออะไร

เงินคือ วัตถุชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อนำไปแลกกับสิ่งที่ต้องการหรือปัจจัยที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เงินสามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นในชีวิตของเราแต่ละคน ซึ่งมุมมองในการมองเงินของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน ความจริงแล้วเงินมีค่าเป็นกลาง อาจจะมีความสำคัญหรือไม่ไม่สำคัญก็ได้ขึ้นอยู่กับเราให้ความหมายกับเงิน และนี้คือการให้ความหมายกับเงินที่ทำให้เรารวยได้

1. เงินคือ สิ่งดีงาม เงินคืออิสระภาพ เงินคือความมั่งคั่งในชีวิต เงินคือความสุข

2. เงินคือ เมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่ง เมล็ดพันธ์ุที่จะเติบโตขึ้นให้เราเก็บดอกผลในภายภาคหน้า

3. เงินคือ ความอุดมสมบูรณ์ ความเพียบพร้อมในชีวิต

4. เงินคือความเชื่อมั่นในตนเอง เงินคือความช่วยเหลือกับผู้อื่น

5. เงินคือ เครื่องมือที่ใช้ในการเดินทางไปสู่เป้าหมายในชีวิต

6. เงินคือ ความฉลาด เงินจะฉลาดเท่ากับเจ้าของที่ครอบครองเงิน

7. จำนวนเงินที่เราครอบครองจะเติบโตขึ้นจนถึงระดับที่เราเติบโต

8. เงินคือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากวิธีคิด ความรู้สึก การกระทำและการตอบสนอง

9. เงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาเมื่อถูกแปรเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์

10 เงินทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้น เงินคือพลังงานด้านบวกที่มาช่วยเติมเต็มความปราถนาของมนุษย์

เมื่อเงินเป็นสิ่งที่มีค่า เป็นสิ่งดีาม ความสุข อิสระภาพ ความมั่งคั่งในชีวิตหรือเมล็ดพันธ์ุแห่งความเติบโต รวมทั้งเงินมีความฉลาดเท่ากับเจ้าของที่ครอบครองเงิน หากเราเชื่อเช่นนั้นเมื่อได้รับเงินมาจากแหล่งใดก็ตาม เราควรกล่าวคำว่าขอบคุณ ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่กับเรา เราจะรักเงินและสำนึกรู้คุณของเงิน แล้วเมื่อนั้นเราจะไม่อยากกำจัดเงินออกไปจากชีวิตของเรา เพื่อรอให้เงินส่งความสุขและดอกผลมาให้เรา เงินสามารถให้อิสระภาพในการใช้ชีวิตกับเรา ความรวยที่แท้จริงแล้วคือการได้ใช้ชีวิตตามศักยภาพของเราอย่างเต็มที โดยไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ความรวยคือการมีปริมาณเงินมากพอที่จะออกดอกออกผลให้เราเก็บกินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตอย่างเหลือเฟือ ต่อจากนั้นคือการได้ใช้ศักยภาพในระดับสูงสุดของชีวิตต่างหาก…เงินคือ การได้ใช้ศักยภาพอันสูงสุดของมนุษย์ ..มีความสุขกับเงินครับ