20 นิสัยของคนรวย

 

1. คนรวยกล้ายอมรับจุดด้อยของตนเองเพื่อเอาชนะจุดด้อยนั้น และพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าจุดด้อยนั้นไม่มีผลต่อความรวย ตรงข้ามจุดด้อยนั้นกับสร้างความรวยให้คนรวยต่างหาก

2. คนรวยมักมีบุคคลิกภาพเป็นมิตรเข้ากับผู้อื่นง่าย และมีมารยาทที่เหมาะสม

3. คนรวยสร้างค่านิยมใหม่ๆให้เกิดขึ้นในสังคมเสมอ เฉพาะนั้นเราหันมาสร้างค่านิยมของตัวเองดีกว่า

4. คนรวยจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอดีต ไม่ค่อยกลับบ้านเกิดเพื่อป้องกันความยุ่งยากที่จะตามมา  และบางครั้งคนรวยก็ปกปิดอดีตของตนเองด้วย คนรวยจะเปิดเผยเฉพาะด้านดีเท่านั้น

5. คนรวยจะใช้ของคุณภาพดี แม้ว่าบางครั้งราคาจะแพง แต่ของดีที่ราคาถูกมักจะผลิตให้กับคนจน

6. คนรวยไม่ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน เพราะคนรวยมักเอาเวลาไปพัฒนาตนเอง

7. คนรวยคบหาเพื่อนที่มีความคิด ความสามารถและระดับเดียวกัน

8. คนรวยไม่คิดแก้แค้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกที่จางหายไปตามกาลเวลาได้

9. คนรวยมักคิดการไกลหลายปี โดยมองอนาคตตนเองอีกสิบปีหน้าข้าง ไม่ใช้วันต่อวัน

10. คนรวยมักเป็นผู้ที่เข้มแข็ง อดทน

11. คนรวยส่วนใหญ่ เน้นว่าส่วนใหญ่มักมีการศึกษาสูง เพราะการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคนเราได้ดีกว่าการเสี่ยงโชค

12. คนรวยไม่ชอบเล่นการพนันขันต่อ แต่คนรวยชอบการลงทุนที่มีหลักการ  ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น

13. คนรวยมักเห็นคุณค่าของเวลา เพราะเวลาสามารถนำไปพัฒนาตนเอง เมื่อนำความรู้ที่ได้ไปสร้างรายได้ต่อยอดความรวยในอนาคต ถ้าปัจจุบันคุณรู้สึกว่ามีเวลาเหลือมากเกินไปแสดงว่าคุณห่างไกลจากความรวยแล้วหละ เอาเวลาที่มีไปพัฒนาตนเองซะ

14. คนรวยกล้ายอมรับความผิด หากทำผิดพลาดอะไรสักอย่างในชีวิตคนรวยมักจะไม่โทษฟ้าดินแต่คนรวยจะรับผิดชอบชีวิตของตนเอง

15. คนรวยรู้จักอดทน อดกลั้น เพราะความอดทนจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรู้สึกหรือการลงทุน

16. คนรวยทำงานเพื่อให้เกิดความชำนาญและทักษะ ไม่ใช้ทำงานเพื่อหวังรายได้เพียงอย่างเดียว

17. คนรวยยกย่องและสรรเสริญคนรวยด้วยกัน คนรวยเปิดใจยอมรับคนรวยและมองความรวยเป็นสิ่งดี สามารถนำความรวยที่ตนเองมีไปช่วยเหลือคนอื่นได้

18. คนรวยมีอาวุธประจำกายคือระบบความคิดและความรู้ ทำให้คนรวยสามารถสร้างรายได้มากขึ้นจากระบบความคิดและความรู้ที่คนรวยมี สิ่งที่เราควรให้ความสนใจคือระบบความคิดของคนรวยและความรู้ที่จำเป็นต้องมี

19. คนรวยรักเงินเสมือนรักตัวเอง คนรวยดูแลเอาใจใส่เงินของตัวเองเป็นอย่างดี คนรวยเฝ้ารดน้ำพรวนดินเงินของตน หรือนำเงินไปลงทุนเพื่อน เป็นเมล็ดพันธุ์เติบโตอย่างคงที่และสม่ำเสมอ

20. คนรวยจะขยัน พากเพียร มีเป้าหมายในชีวิตและทำเป้าหมายในชีวิตจนบรรลุความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งความรวยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายชีวิตด้วย

นี้คือนิสัยคนรวย 20 นิสัย หากจะสรรหาคงมีมากมายเกินกว่าจะบรรยายได้หมด แต่นิสัยหลักที่เราควรปลูกไว้ในตัวเราคือนิสัยการใช้จ่ายเงิน และการลงทุนนะครับบ